Põltsamaa vald katsetab sellel suvehooajal niitmise puhul elurikkust edendavaid põhimõtteid. Vallas on mitmeid parke, rohealasid, tühermaid ning metsatukke, mis vajavad aeg ajalt korrastamist ja hooldust. Üha enam mõistetakse, et roheliste alade hooldamine peaks hõlmama mitmekesisust ja võimaldama elupaikade teket. Toome välja mõned põhimõtted, mida niitmise puhul rakendama hakatakse.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 15. juuni 2023
  • Foto: Kõige elurikkamad paigad on teadlaste andmetel surnuaiad. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Üheks põhimõtteks on elurikkuse säilitamine. Parke pesitsusajal mitte niites anname looduslikule kooslusele võimaluse taastuda. Pesitsusperioodil on oluline tagada loomadele ja lindudele rahulik keskkond, et nad saaksid oma järglasi turvaliselt kasvatada. Selle asemel, et tervet parki intensiivselt niita, keskendume teeäärte niitmisele, et säilitada heakorrastatus ja turvalisus. 

Elurikkuse edendamine linna roheruumis aitab kaasa tervislikuma elukeskkonna tekkimisele. Elurikkuse edendamine on oluline linnaplaneerimise aspekt, mis tagab ökosüsteemide tasakaalu ja avaliku ruumi rikastamise. Niitmispoliitika saab toetada elurikkust. Niidame rohelised alad vähem intensiivselt, andes taimedele ja putukatele võimaluse õitseda ning luues elupaiku mitmekesisusele. 

Elurikkuse säilitamine ja edendamine linnaparkides on oluline samm kestliku ja tasakaalustatud linnaelu poole. Niitmispoliitika lähtumine elurikkusest annab meile võimaluse luua mitmekesisemaid ja elujõulisemaid ökosüsteeme, samal ajal säilitades avaliku ruumi korras ja turvalisena. Olgu see siis näidisala kesklinnas või erinevad piirkonnad, kus vähem niidetakse, on meil võimalus kujundada terviklikum ja rohkem elurikkust toetav linnaruum.


Allikas: Põltsamaa valla kodulehekülg.