27% eestlastest on valmis maksma kõrgemat hinda nende ettevõtete toodete ja teenuste eest, kes läbi erinevate tegevuste ühiskonna arengusse panustavad. Nii näitab rahvusvahelise uuringufirma Nielsen äsjase uuringu tulemus.

Uuring viidi läbi 58 riigis ja tabeli eesotsas domineerivad selgelt arengumaad – India (75%), Filipiinide (71%), Tai (68%) ja Indoneesia (66%) elanikud on kõige altimad sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete toodete ja teenuste eest rohkem maksma. Kogu Euroopa vastav näitaja on 36%.  Eestiga samas tabeli osas on Soome ja Holland 31%, Suurbritannia 32%, Norra ja Taani 37%.

Nielseni enda eksperdid põhjendavad seda arengumaade inimeste väga kõrgete ootustega ettevõtetele, kes peaksid ühiskonna arengusse investeerima. Samal ajal valitseb Euroopas tarbijate seas üldine skeptilisus ettevõtete positiivse ühiskondliku mõju osas.

Nielseni vastutustundliku ettevõtluse valdkonna asepresidendi Nic Covey sõnul peab tänane tarbija ettevõtete ühiskondlikku mõju igal juhul väga oluliseks teemaks, küsimus on eelkõige selles, millise sotsiaalselt vastutustundliku tegevusega ja kuidas neile enda firma positiivset tahet näidata.

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller näeb tulemuste taga muuhulgas ka ettevõtete endi tegematajätmist: „Uuring näitas ka seda, et suur osa inimestest ei tea, milline on erinevate ettevõtete ühiskondlik panus ning ei oska seda ka oma ostuotsustes seetõttu aluseks võtta. Ettevõtted ise saavad siin palju ära teha, kui võtavad ühiskondliku vastutuse ja jätkusuutlikkuse küsimusi täie tõsidusega, sh oma turundus- ja kommunikatsioonistrateegia osana. Meil on palju ühiskonda positiivselt panustavaid ettevõtteid, kellest kõik ei oska paraku seda enda kasuks tööle panna.“

„Euroopas, kus tarbijate skeptilisus ärisektori vastutustundliku tegevuse osas suur on, peaksid firmad oma ühiskonna toetuseks suunatud programmid väga selgelt ettevõtte põhitegevuse, eesmärkide ja visiooniga siduma. Alati ei peagi korraldama heategevuslikke kampaaniaid – ka  vastutustundlik igapäevategevus ja jätkusuutlik innovatsioon aitavad tarbijate tähelepanu köita,“ soovitas Covey.

58 riigis Nielseni poolt läbi viidud internetipõhises uuringus osales kokku 29 000 inimest, Eestist oli vastajaid poolsada. Kuigi ettevõtte ühiskondlik vastutus ei tähenda tingimata kõrgemat hinda (lisaks kogukonda panustamisele hõlmab see paljusid sisemisi protsesse, mis aitavad tihti kulusid alla viia), on selline lähenemine üks võimalus uurida ettevõtete ühiskondlikku vastutust väärtustavate tarbijate ostueelistusi.