Tallinna Keskkonnaamet soovitab üleujutuste vältimiseks kevadiste koristustööde käigus puhastada kinnistutel asuvad või kinnistute piirkonnas olevad kraavid ja ojad.

Võsastunud ja rohtu kasvanud kraave tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada. Samuti peab kraavid settevabad hoidma.

„Vooluveekogude ja kraavide korrashoiul on kaks tähtsat põhimõtet: vältida omapoolset risustamist ning eemaldada risu, mis võib ummistusi tekitada“ selgitas Tallinna Keskkonnameti keskkonnahoiu osakonna juhataja Peep Pobbul.

Samuti tasub silmas pidada, et kraavide kaldad peavad olema rohukamaraga ja neid tuleb regulaarselt niita. Kraavi kaldale ei tohiks istutada hekki, kõrgekasvulisi puid või ehitada aeda, sest need segavad sette puhastamise ajal.

Vältida tuleks aia ehitamist läbi kraavi, sest aed takistab vee voolamist ning võib suurvee ajal prahti kogudes üleujutust tekitada.

Põõsaid ja puid ei tohi istutada dreenitorude kohale, sest juured hakkavad tungima torustikku. Dreenitorud ja truubid peavad olema puhastatud ning ilma voolu takistusteta. Jälgida tuleb ka seda, et dreenitorudele ja truupidele on alati vaba juurdepääs.