Koostöös piirivalvuritega peeti eile varahommikul Jõgevamaal kinni kaks kalameest, kes panid ilma loata püügile kaldavõrgu. Hulk võrku sattunud särgesid hukkus, jõudmata kudeda ja järglasi anda.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 29. aprill 2020
  • Foto: Keskkonnainspektorid mõõtmas röövpüüdjate tekitatud kahju/Keskkonnainspektsioon

 Mõned kalaliigid on vastupidavamad ja neid õnnestub elusana veekogusse tagasi lasta, kuid võrku sattunud särg üldjuhul ellu ei jää.

Röövpüüdjate võrku jäänud särjed viiakse Elistvere loomaparki, kus sealsed asukad, eeskätt karud, nendega meelsasti maiustavad, aga kalavarudele on tekitatud märkimisväärne kahju.

Röövpüüdjate suhtes on alustatud väärteomenetlust, lisaks trahvile (mis võib olla kuni 1200 eurot) tuleb röövpüüdjatel tasuda keskkonnale tekitatud kahju rahalises väärtuses üle 1000 euro.

Keskkonnakahju arvutamiseks tuleb kõik kalad võrgust eemaldada ja üle lugeda.