Eesti juhtiv jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells avas Tallinnas Suur-Sõjamäel uue ohtlike jäätmete töötluskeskuse. Tänaseks valminud esimese etapi investeering on 3,5 miljonit krooni, teise etapi investeeringud ulatuvad 10 miljoni kroonini. Tänu uuele keskusele saab Ragn-Sells koguda ja suunata taaskasutusse senisest rohkem ohtlikke jäätmeid, sealhulgas jäätmejaamades, kogumispunktides ja kogumisringidel eraisikute poolt ära antud ohtlikke jäätmeid.

„Uus ohtlike jäätmete keskus toetab meie eesmärki pakkuda klientidele parimaid lahendusi erinevate jäätmete käitlemisel ja loob hea eelduse kõikide meie klientide ohtlike jäätmetega seotud probleemide lahendamiseks,“ ütles Ragn-Sells AS ärijuht Agu Remmelg. „Tänaseks on valmis uue töötluskeskuse esimene etapp ehk Suur-Sõjamäe tn 31a asuv üle 1200 m² laopinnaga hall. Esimese etapi investeering on 3,5 miljonit krooni, teise etapi oma ligikaudu 10 miljonit krooni – see hõlmab laboratooriumi sisseseadmist ning vedelate jäätmete töötlemise mahutiparki.“

„Tänu uue keskuse paremale logistilisele asendile ning suuremale ja mugavamale pinnale saame siin käidelda kuni 30%  rohkem ohtlikke jäätmeid – senise 100 tonni asemel kuni 130 tonni kuus,“ lisas Agu Remmelg.

„Käideldavatest ohtlikest jäätmetest moodustavad enamuse saastunud materjalid ja pakendid ning reostunud pinnas, lisaks elektroonikajäätmed, patareid ja akud ning olmekeemia. Tänaseni on ohtlike jäätmete valdkonnas meile olulisteks klientideks kohalikud omavalitsused ja suurettevõtted. Meie ohtlike jäätmete töötluskeskusesse jõuab üha enam ka eraisikute poolt jäätmejaamas, kogumispunktides ja kogumisringidel ära antud ohtlikke jäätmeid,“ ütles Ragn-Sells AS ohtlike jäätmete ja probleemtoodete teenusejuht Üllar Rego. „Täna ei ole veel märgata ohtlike jäätmete mahtude olulist vähenemist, küll aga on ette näha, et ettevõtted lükkavad ohtlike jäätmete käitlemise kulusid üha enam edasi tulevikku.“

„Ohtlike jäätmete käitlemisel on valdav osa energia taaskasutus ehk keskkonnale ohutu põletamine selleks ettenähtud seadmetega, mille käigus tekkiv soojus kasutatakse ära kütteks. Järjest enam ohtlike jäätmete materjale õnnestub suunata taaskasutusse – näiteks elektroonikajäätmete elektroonikaosad, vanaõli, elavhõbe, saastunud pakenditest pärit metall jt. Tulevikus plaanime laiendada ka  reostatud pinnaste komposteerimistegevust,“ lisas Üllar Rego.

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte Eestis. Ragn-Sells on spetsialiseerunud erinevate jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele kogu Eestis. Ragn-Sells ekspordib taaskasutatavaid materjale üheksasse eri riiki. Ragn-Sellsi 2007. aasta käive oli 326,8 miljonit krooni. Ettevõttes on 300 töötajat.