Ragn-Sells suunas 2009. aastal taaskasutusse 10% rohkem jäätmeid kui mullu – kokku ligi 37 000 tonni jäätmeid. Hüppeliselt kasvas ohtlike jäätmete taaskasutuse suunamine – 103% ehk 7805 tonnini.

  • Jäätmed
  • 14. jaanuar 2010
  • Elavhõbedaga kraadiklaase pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Taaskasutusse suunatavate materjalide hulk suureneb järjekindlalt, inimeste ja ka ettevõtete sorteerimisharjumused ning –oskused paranevad aasta-aastalt – Eesti muutub üha enam ja enam keskkonnasõbralikuks riigiks,“ sõnas Ragn-Sells ASi ärijuht Agu Remmelg. „2009. aastal on taaskasutusse suunatud 36 980 tonni jäätmeid. 2008. aastal oli sama näitaja 33 756 tonni, mis oli tuhat tonni vähem kui aasta varem. 2008. aastal mõjutas taaskasutusse suunatavate materjalide kogust oluliselt üldine majandusseis ja sellest tulenev tarbimise langus. Teatavas mõttes võime taaskasutusse suunatavate jäätmete koguse järgi öelda, et majanduslangus on Eestis peatunud.“

„Ohtlike jäätmete kogumine ning taaskasutusse suunamine kasvas möödunud aastal võrreldes mullusega koguni kahekordseks,“ märkis Agu Remmelg. „2009. aastal suunasime taaskasutusse kokku 7805 tonni ohtlikke jäätmeid. Enamiku neist moodustasid saastunud materjalid ja pakendid ning reostunud pinnas, lisaks elektroonikajäätmed, patareid ja akud ning olmekeemia. Ohtlike jäätmete valdkonnas on Ragn-Sellsile olulisteks klientideks kohalikud omavalitsused ja suurettevõtted. Suunasime möödunud aastal rohkem taaskasutusse just õli sisaldavaid jäätmeid. Palju oli ühekordseid suuri projekte –  näiteks laevade pilsiveed. Tegime ka üle Eesti mitmeid ühekordseid reostunud pinnase komposteerimistöid.“

„Heameelt valmistab, et on kasvanud pakendite taaskasutusse suunamine,“ rääkis Agu Remmelg. „Osalt on see tingitud 2009. aasta algusest ettevõtetele kehtima hakanud pakendite taaskasutusse suunamise kasvanud kohustusest, kuid teisalt ka paranenud majanduskliimast. Sest pakendite taaskasutusse suunamisega on võimalik loodusressursse olulisel määral kokku hoida. Näiteks ühe alumiiniumpurgi valmistamiseks kulub sama palju energiat kui 20 purgi valmistamiseks taaskasutatavast materjalist. 2009. aastal on pakendeid suunatud taaskasutusse 6% rohkem kui möödunud aastal. Umbes pool selle kasvust on andnud plast-, metall- ja tetrapakendite kogumine ning taaskasutusse suunamine.“

Pakendite taaskasutusse suunamisest on võrreldes möödunud aastaga kasvanud ka plastikpakend –  66%, samuti metall –  kasv 54% ning tetrapakend – 49% rohkem kui 2008. aastal. Tallinnas on kasvanud ka sorteerimisele suunatud ehitusprahi maht võrreldes 2008. aastaga 27%.

Ragn-Sells suunab taaskasutusse kokku kogutud ja sorteeritud paberi- ja pakendijäätmed, ehitus-, lammutus- ja suurjäätmed ning ohtlikud jäätmed ja probleemtooted. Ragn-Sells ekspordib suure osa taaskasutatud materjalidest erinevatesse riikidesse.