Ragn-Sells rajab Tartusse Klaasi tn 3 kõikidele tänapäevastele nõuetele vastava jäätmekäitluskeskuse, kus on sorteerimishall ning 8000 ruutmeetri suurune kinnine hall jäätmete töötlemiseks.

  • Jäätmed
  • 23. jaanuar 2009
  • Jäätmeveoautot pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Keskuses toimuv jäätmete töötlemise protsess on aereeritud ning terve töötlusahel toimub kinnises alarõhuga hallis, mis välistab ebameeldiva lõhna levikut. Keskuses ei toimu biolagunevate jäätmete töötlemist,“ selgitas Ragn-Sells AS arendusjuht Jüri Hion. „Ragn-Sellsi Tar­tu lin­na ser­va plaa­ni­tav jäät­mek­äit­lus­kes­kus ai­tab la­hen­da­da jäätmekäitlusp­rob­lee­mi Lõuna- ja Ka­gu-Ees­tis, mis tekib  pärast 16. juulit, kui suletakse Lõuna-Eestis viis Euroopa-Liidu nõuetele mitte vastavat prügilat.“

Jüri Hion ütles, et Ragn-Sells AS ostis Tartu linnalt 2007. aasta sügisel Klaasi tänaval ligikaudu 4 hektarilise maatüki plaaniga arendada seal välja kaasaegne jäätmekäitluskeskus. „Täpselt samasugune jäätmekäitluskoht, nagu on planeeritud Tartusse Klaasi tn 3, on hetkel kahel eraldi asetseval territooriumil Tallinnas Suur-Sõjamäel ning lennujaama vahetus naabruses ning kõik toimib väga hästi,“ sõnas Jüri Hion.

„Jäätmekeskusele rajatakse esmalt kõikide kommunikatsioonidega ning enamuses kõva katte ja aiaga varustatud territoorium,“ rääkis Jüri Hion. „Esimeses järgus rajame sorteerimishalli, mis on mõeldud valikkogutud taaskasutatavate materjalide järelsorteerimiseks ja pressimiseks ning ümberlaadimisjaam, mis aitab vähendada ladestamisele suunatavate jäätmete ladestusalale vedamiseks tehtavaid kulutusi.“

Jüri Hioni sõnul on ehitustööde teises etapis kavas rajada kuni 8000 m² suurune kinnine hall, mille sisse paigaldatakse segunenud tavajäätmete mehaanilise töötlemise tehnoloogia. Selle tehnoloogia abil eraldatakse purustamise, sõelumise ja fraktsioneerimise teel muidu prügilasse 100-protsendiliselt ladestamisele minevatest jäätmetest vähemalt 75% ning suunatakse taaskasutusse. Biolagunevad jäätmed suunatakse edasitöötlemisele Torma jäätmekeskusesse. Arendusele taotleb Ragn-Sells asjassepuutuvatelt ametkondadelt kõik vajalikud load ja kooskõlastused ning tegevus toimub kõiki keskkonnanõudeid järgides. Esimesed load on Tartu Linnavalitsuse poolt ka väljastatud.

Aastaks 2012 plaanib Ragn-Sells AS Klaasi tn 3 territooriumile ümber kolida ka kogu ettevõtte Lõuna-Eesti autopargi ning kontoriruumid.

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells AS (www.ragnsells.ee) on Rootsi perefirma Ragn-Sells AB tütarettevõte Eestis. Ragn-Sells on spetsialiseerunud erinevate jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele kogu Eestis. Ragn-Sells ekspordib taaskasutatavaid materjale üheksasse eri riiki. Ragn-Sellsi 2007. aasta käive oli 326,8 miljonit ja kasum 44,6 miljonit krooni. Ettevõttes on 314 töötajat.