Viimastel aastatel on järjest kasvanud inimeste huvi säästmisvõimaluste ja investeerimise vastu. Paljudel juhtudel jäävad aga otsused ja esimesed sammud vähese finantskirjaoskuse taha või loobutakse arvates, et säästmine ja investeerimine on eelkõige neile, kelle igakuine sissetulek on suurem. Kuidas aga hinnata, kas rahaasjad on hästi korraldatud või on võimalik oma sissetulekuid paremini juhtida, et tekitada võimalusi ka säästmiseks või investeerimiseks?

  • Majandus
  • 26. november 2023
  • Foto: Pixabay

SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš selgitas, et oma igakuiste sissetulekute analüüsimisel tasub esitada küsimus: kas meie ise juhime oma raha või kontrollib raha meid, dikteerides meie otsuseid? Sissetulekute parem juhtimine nõuab eneseanalüüsi ja süsteemset lähenemist.

„Seda, kas rahal on igapäevaotsuste üle liiga suur võim, näitavad käitumismallid.

Kui inimene mõtleb kogu aeg rahale või kui rahast on saanud kinnisidee, on see märk, et rahal on inimese käitumise üle liigne võim. Raha peaks olema vahend elukvaliteedi parandamiseks, mitte eesmärk iseenesest. Raha pole kunagi piisavalt ning just seetõttu ongi oluline kulusid planeerida. Eelarve planeerimine ja sellest kinni pidamine ei ole piirang, vaid vahend, mis aitab suunata raha vastavalt seatud prioriteetidele.

Teine käitumismall, mis näitab, et raha juhib inimest, mitte vastupidi, on see, kui raha laekumisel seda erinevate soovide täitmiseks hoogsalt kulutatakse, kalkuleerimata, kas eelarve peab kuu lõpuni vastu,“ rääkis Tkatš.

 

Rahale meeldivad reeglid

 

Raha efektiivseks juhtimiseks on oluline pöörata tähelepanu finantskirjaoskusele ja järgida reegleid. „Iga inimene saab ise määrata oma eelarve ja rahajuhtimise reeglid. Üks võimalus on juhinduda tuntud 50-30-20 reeglist, mille kohaselt kuni pool kuu eelarvest planeeritakse igapäevaste kulutuste katteks, 30% soovide täitmiseks ning 20% suunatakse säästudeks või ootamatute kulude fondi.

Eelarvestamise reegli valimine sõltub suuresti isiklikest eesmärkidest, harjumustest ja rahalistest võimalustest. Oluline on mõelda oma rahaasjade korraldamisele kui protsessile, mis järjepidevalt areneb. Seega tasub proovida erinevaid reegleid ja kohandada neid vastavalt oma kogemustele ja finantsvajadustele,“ sõnas Tkatš. Ta nentis, et oma kulude ja tulude läbimõtlemise ning planeerimisega saavutab inimene raha üle kontrolli ning seeläbi on võimalik tagada endale tugevam finantsvõimekus, mis toetab seatud eesmärke ja väärtusi.

„Kindlasti tasub mõne kuu pärast analüüsida, kas oma rahareegleid täites on kulud olnud plaanipärased või vajab midagi veel muutmist. Lisaks tasub arvestada ka aastaaegadest tulenevate kuluerisustega – talvisel perioodil kulub rohkem eelarvet kodukuludele, samal ajal kui suveperioodil saab eraldada sealse summa muudeks kulutusteks,“ soovitas Tkatš teha aeg-ajalt plaanides ka korrektuure.

Tkatš tõdes, et igakuine säästmine ja investeerimine moodustavad olulise osa tervislikust finantsplaanist. Seda saab vaadata kui investeeringut iseenda heaollu ja tulevikku. Kuigi esialgu võib panustatud summa tunduda väike, on oluline mõista säästmise ja investeerimise suurenevat mõju aja jooksul.

Kui sääste soovitakse pikaajalisemalt investeerida, tasub otsustamisel konsulteerida oma kodupangaga, lugeda finantsraamatuid või kuulata podcaste alustavale investorile. „Hea võimalus säästmiseks ja investeerimiseks on ka pankade loodud investeerimislahendused, näiteks roboinvestor, kus saab raha paigutada juba alates ühest eurost, et seeläbi mõista investeerimisprotsesse ja arendada enda oskuseid ning samal ajal säästa ja investeerida oma raha. Kõige olulisem on lihtsalt alustada," nentis SEB eraklientide segmendi projektijuht.

Eelnev teave on informatiivse iseloomuga ja seda ei tohi käsitleda investeerimisalase soovituse andmise või nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Enne investeerimisotsuse tegemist palume hoolikalt tutvuda väärtpaberi tingimuste ja muu olulise teabega, investeerimisega seotud riskidega ning hinnata investeeringu asjakohasust ja sobivust. Investeerimisega võib kaasneda maksukohustus. Üldine teave investeerimise ja väärtpaberite kohta on kättesaadav finantsteenuse osutaja AS-i SEB Pank investorkaitse veebilehelt: Investorkaitse | SEB. Küsimuste korral tuleks pöörduda panga klienditeenindaja või oma maksu-, finants- või õigusnõustaja poole.