Ettevõte Aus Design OÜ on välja töötanud "upcycling" meetodi, mida on võimalik rakendada nii suur-, kui väiketootmises. Meetod võimaldab suunata materjalijääke tagasi tootmisse ettevõtte siseselt (nt. tekstiili- ja mööblitööstuses). Kolmeaastase arendustegevuse tulemusel on koostöös Säästva Eesti Instituudiga (Stockholm Environment Centre - Tallinn, SEIT) sündinud sertifikaat UpMade, mis tagab protsessi tõesuse.

UpMade sertifitseerimise käigus teostatakse põhjalik ülevaade ettevõtte tootmistegevustest ning probleemsetest jäätmetest, nende tekkimisest ja omadustest. Saadud andmete põhjal valmivad ettepanekud kas täiesti uue ülejääkidest tehtud toote väljatöötamiseks või olemasoleva toote paralleelversiooniks. Vastavalt eelnenud infole saab ettevõte juhised upcycling protsessi juurutamiseks.

Lisaks koostatakse tootele keskkonnadeklaratsioon, mis võimaldab süsteemselt esitada keskkonnasäästliku toote olemust ja eeliseid. Deklaratsioon toob iga tooteühiku kohta välja õhu, vee ja energiasäästu, aga ka info kasutatud materjalide ja kemikaalide koostise ning jäätmete kohta. UpMade sertifitseerimisprotsessi läbides on võimalik oma tootmisüksus muuta jäätmevabaks, arendada välja keskkonnasäästlik toode ja vähendada oma toodete keskkonnamõju. Kogu sertifitseerimisprotsess võtab aega 6-10 nädalat.

Aus Design OÜ on eesti kapitalil põhinev jätkusuutliku disaini ettevõte. Viimased kolm aastat on ettevõte arendanud upcycling meetodit, mis oleks rakendatav globaalses masstööstuses ning vähendaks tööstuslike ülejääkide kasutusse võtmise kaudu jäätmete hulka. Meetod tugineb disainer Reet Aus´i doktoritööle ning esimesena läbis 2015.a. veebruaris UpMade sertifitseerimisprotsessi Bangladeshi üks suuremaid tootmisettevõtteid Beximco.