Reedel, 29. novembri pärastlõunal avatakse liiklusele palju proteste ja eriarvamusi põhjustanud Reidi tee.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et Reidi tee näol ei ole tegemist pelgalt ühe uue magistraali rajamisega, vaid linnaruumi arendamisega ja linna avamisega merele. 

„Nii on rannaalale rajatud promenaad justkui Kadrioru pargi pikendus, kuhu on loodud pargi- ja puhkealad peredele ja jalutajatele vaba aja veetmiseks ning ühtlasi ka jalgratturitele ja tervisesportlastele,“ sõnas Kõlvart.

Ehitustööde käigus rajati uusi ja rekonstrueeriti olemasolevaid teelõike, sealhulgas jalg- ja kergliiklusteid kokku ligi 14 km ulatuses, sellest uus rajatav Reidi tee on pikkusega 1,93 km. Ühtlasi rekonstrueeriti ehitustööde käigus 1,4 km pikkune Narva maantee lõik. Rajati uusi ning rekonstrueeriti olemasolevaid kergliiklusteid ja jalgteid kokku 10,5 km ulatuses ning rajati rannapromenaad koos puhkealadega.

Reidi tee ehitustöid teostasid Verston Ehitus OÜ ja KMG Inseneriehituse OÜ. Verston Ehituse juhatuse esimehe Veiko Veskimäe sõnul on Reidi tee suuremahuline ja keerukas projekt otse linna tuiksoonel.

„Ehitajate jaoks olid suurimateks väljakutseteks tee ehitamine sisuliselt merre, mille käigus sai Tallinn mere arvelt juurde 7500 m2 maapinda, ning väga tiheda liiklusega ristmike ümberehitus. Linnakeskkonnas ehitamisel on eesmärk võimalikult vähe häirida kohaliku kogukonna tavapärast toimimist ning lahendada jooksvaid probleeme sujuvalt,“ sõnas Veskimäe. „Huvitavaks väljakutseks kujunesid ehitustehnilised erilahendused, nende seas Eesti suurima sadeveepumpla rajamine. Tunneme rõõmu, et meie meeskond sai koostöös linnaga suurepäraselt hakkama kõigi ehituse käigus ette tulnud keerukamate olukordade ja ootamatustega ning Reidi tee valmib linnarahvale kasutamiseks kokkulepitud tähtajaks.”

Maastikukujundusprojekti järgi istutati Reidi tee ehituse käigus puid, põõsaid, püsikuid ja vääntaimi ühtekokku 149 426 tükki, sealhulgas 498 puud, 57 863 põõsast ning rajati 37 747 m2 uut murupinda.

Reidi tee projekti kogumaksumuseks on ligi 43 miljonit eurot. Ehitustöödega alustati möödunud aasta juulis ja tööde lepinguline tähtaeg on 23.12.2019. Ehitustööd sisaldasid teedeehitust, linna- ja rannapromenaadi rajamist, tehnovõrkude (sh veevarustuse ja kanalisatsiooni, 1600 mm läbimõõduga sademeveekollektori, sademeveepumpla, tänavavalgustuse, elektrivarustuse, sidevarustuse, foorjuhtimise süsteemide, gaasivarustuse, soojusvarustuse) ning haljastuse, puhke- ja mängualade ehitustöid. Rekonstrueeritavatele tänavalõikudele paigaldati uued liikluskorraldusvahendid.