Aktsiaseltsilt Tallinna Vesi tuvastas Tallinnas Stroomi ranna piirkonnas oleva Tihase heitveekollektori kohal pinnase vajumise, mis võib kaasa tuua keskkonnareostuse tekkimise.

Kollektor asub Stroomi ranna piirkonnas. Seetõttu suunatakse reovee ning sademevee ärajuhtimine nii palju kui võimalik ümber suunanud teistesse ümberkaudsetesse kollektoritesse.

Samuti paigaldati pump, võimaldamaks Tihase kollektorist reovesi ja sademevesi juhtida paralleel-kollektorisse. Seoses remonttöödega on suletud Stroomi ranna Paldiski maantee poolne parkla. Stroomi ranna piirkonna kergliiklusteed on ümbersuunamisel.

Olukorra lahendamise eest vastutab AS Tallinna Vesi kui elutähtsa teenuse osutaja.

Täna keskpäevase seisuga ei ole reostust tuvastatud. Keskkonnaministeerium koos oma allasutuste Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaametiga jälgivad olukorda ja vajadusel jagavad täiendavat infot.

Olukorra lahendamist puudutavatele küsimustele vastab AS Tallinna Vesi.