Päästame Eesti Metsad MTÜ (PEM) esitas 2022. aasta lõpul halduskohtule kaebuse, et keelata Keskkonnaametil registreerida metsateatisi, mille puhul ei ole raiete mõju Natura 2000 võrgustiku alale asjakohaselt hinnatud. Nii halduskohus kui ringkonnakohus jätsid kaebuse läbi vaatamata, kuid Riigikohus rahuldas määruskaebuse ning halduskohtul tuleb kaebust hakata menetlema.

PEM esitas keelamiskaebuse, sest Natura 2000 alasid on vaja hoida – need on looduskaitsealad, kus oleme liikmesriigina võtnud otsuse ja kohustuse tagada liikide püsimise ja hea seisundi säilimise. Euroopa Liidu direktiivid näevad ette, et Natura 2000 aladel tuleb majandustegevusi vältida ja asjakohased hindamised alati enne mistahes majandustegevuste lubamist ära teha.

Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liikme Farištamo Elleri sõnul on vaja olla veendunud, et planeeritud majandustegevused ei kahjusta Natura 2000 alasid.

“Kuidas me ilma planeeritava majandustegevuse mõjude hindamiseta selles kindlad olla saame? Ei saa ju? Ja kui me mõjusid ei hinda, siis kuidas me neid alasid üldse kaitseme?” imestas Eller.

Riigikohus leidis, et keskkonnaühendusel tuleb vaidlusaluste metsade paiknemine geograafilises ruumis siiski konkreetselt ära tähistada näiteks katastriüksuste loetlemise või ka piisavalt täpse kaardimaterjali abil. Lisaks tegi kohus ettepaneku algatada pilootvaidlused tüüpjuhtumite osas, mille lahendused oleksid seejärel juhiseks tulevikus ka teistele sarnastele juhtumitele. 

PEMi esindava advokaadi Indrek Kuke sõnul on üksikute alade kaupa loodusväärtuste eest seismine keskkonnaühendusele äärmiselt ressursimahukas ja tihtilugu ka õiguste kaitse seisukohalt vähetõhus, sest ajaks kui vaidlus kohtusse jõuab, on raie juba teostatud. Vaja on põhimõttelist otsust seoses raiete ja selle mõjude hindamisega Natura 2000 aladel. “Just seda põhimõttelist otsust loodame läbi selle keelamiskaebuse saavutada. Pärast kohtusse pöördumist on kohtud teinud mitmeid olulisi lahendeid seoses raietega Natura aladel, kuid need on käsitlenud sellega seotud erinevaid aspekte kitsamalt. Ehk on nüüd aeg ka see põhimõtteline vaidlus ära pidada.” lisas Kukk.