Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas toetuse ettevõtete arenguprogrammide korraldajatele ja haridusasutustele rohetehnoloogiaalaste algatuste loomiseks ja teadlikkuse suurendamiseks. Vooru eelarve on 369 000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg on 5. juuli 2021.

  • Majandus
  • 5. mai 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

 „Rohetehnoloogiate tervikliku ja läbimõeldud arendamise abil on võimalik tagada, et vähese süsinikusisaldusega majandusele üleminekuks vajalikku tehnoloogiat ei peaks teistest riikidest kalli hinna eest sisse ostma,“ nendib keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Saaksime selle pöörata hoopis võimaluseks, et just Eestis töötataks välja need lahendused ja tehnoloogiad.“

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on rohetehnoloogiate kasutuselevõtt rohepöörde elluviimisel üks oluline märksõna. „Hea meel, et saame anda oma panuse ja tõuke nende lahenduste tekkimisele ja teadlikkuse suurendamisele. See on võimalus luua ja teostada ideid, mille olemasolu ei pruugi me täna veel aimatagi,“ lisab Treier.

Ettevõtluse programmis on võimalus arendada rohetehnoloogia ideid, et leida nutikaid lahendusi eri sektorite kitsaskohtadele, kasutades selleks säästlikku ja keskkonnasõbralikku tehnoloogiat. Toetatavaid tegevusi on mitmeid. Ettevõtetel on võimalus arendada ettevõtte elukaare kõikide faasidega seotud algatusi nagu näiteks häkatonide, ideekonkursside ja kiirendite korraldamine või siis lisada rohetehnoloogia suund olemasolevatele ärikiirenditele ja arenguprogrammidele.

„Toetuse taotlejaks saab olla arenguprogrammide korraldaja või elluviija, mitte üksik ettevõtte, kes tegeleb rohetehnoloogiliste lahendustega,“ rõhutab KIKi projektikoordinaator Ööle Janson. „Lisaks toetame õpilasi kaasavate rohetehnoloogiaprojektide korraldamist või teadlikkuse suurendamisega seotud algatusi, mis toovad teaduse õpilastele lähemale ning õpetavad nutikaid lahendusi leidma,“ lisab Janson.

Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamiseks saavad toetust taotleda koolid, huvikoolid ja keskkonnaharidusekeskused. Toetust saavad projektid, mis tutvustavad rohetehnoloogia valdkonda ja selle seost kliimamuutustega. Lisaks teoreetiliste teadmiste edastamisele võiksid need olla praktilise suunitlusega. Teadlikkuse suurendamiseks võib olla näiteks kooli teadus- või keskkonnaringis tehtav projekt, klassi või õpilastegrupi osalusel elluviidav projekt, praktiliste näidetega loeng või meeskonnas tehtav kooli arendav rohetehnoloogiaalane projekt.

Ettevõtete arendamise programmide taotlusvooru eelarve on 246 000 eurot ja toetusmäär 90%. Õpilaste rohetehnoloogiaalaste projektide taotlusvooru eelarve on 123 000 eurot ja toetusmäär 95%.

Ettevõtete arendamise programmide taotlusvooru infopäev toimub 13. mail 2021 kell 12 veebi teel ja koolidele mõeldud infopäev toimub 13. mail 2021 kell 15 veebi teel. Infopäevadele on vajalik eelregistreerimine. Rohetehnoloogia toetuste taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas. Täpsema informatsiooni taotlemistingimuste ja infotunnile registreerumise võimaluse leiab KIKi kodulehelt.

Toetusraha tuleb Euroopa Liidu heitkogustega kauplemissüsteemi vahenditest ja toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.