Alates 14. septembrist võtab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) vastu taotlusi projektidele, mis aitavad arenguriikides kliimamuutusi leevendada. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. november 2020 kell 17.00. 

KIK ootab taotlusvooru projekte, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heidet energia-, transpordi-, vee- ja ehitusvaldkonnas, samuti jäätmekäitluse ja põllumajanduse ning metsanduse vallas. Taotlusi võib esitada ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

Kahel varasemal aastal toetatud projektid on väga erisisulised. Näiteks jõudis eelmisel aastal toimunud taotlusvooru tulemusena Costa Ricasse digitaalne lahendus metsamaterjali mõõtmiseks ja andmetele tugineva tarneahela juhtimiseks. Lõuna-Aafrika Vabariigis arendati aga edasi hoonete energiajuhtimise tarkvara ning Burkina Fasos leevendati nutika lahendusega veenappuse probleeme. Kahe aasta jooksul on toetatud projekte kokku 1,33 miljoni euroga.

Taotlusvoorus võivad osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtted, ülikoolid, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused või nende hallatavad asutused. Lisaks soovile jagada oma teadmisi kliimaprobleemide lahendamisest peab taotlejal olema ka partner Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) arenguabi saajaks määratletud riigis. Ühe projekti toetus on kõige vähem 30 000 eurot ja maksimaalselt 200 000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest ning omafinantseering peab moodustama vähemalt 10% abikõlblikest kuludest.

Toetatavate tegevuste valdkonnad ei ole piiratud, kuid on oluline, et projektide oodatavate tulemuste seos kliimamuutustega peab olema määratletav lähtudes OECD metoodikast ehk nn Rio markeritest.

Toetust saab taotleda alates 14. septembrist kuni 17. novembrini 2020 E-toetuse keskkonna kaudu. Taotlusvooru infopäev toimub 22. septembril. Täpsemat infot taotlemise tingimuste ja infopäeva kohta leiab KIKi kodulehelt või projektikoordinaatorilt Ööle Jansonilt (oole.janson@kik.ee, tel 627 4191).