SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Euroopa Liidu vahenditest Paldiski tuumaobjekti korrastamiseks vajalikke eeluuringuid 2 116 000 euroga. Toetus tuleb Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning katab täielikult uuringute maksumuse.

„Võtame Paldiski projekti äärmiselt tõsiselt: tuumajäätmete puhul ei tohi olla mingit kahtlust, et kõik riskid on maandatud ning oht inimeste tervisele ja keskkonnale alatiseks likvideeritud. Seetõttu on esimeseks sammuks põhjalikud uuringud, mis peavad meile selle kindluse andma," ütles KIKi nõukogu esimees, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Tegemist on riiklikult olulise projektiga, mille rahalise toetamise kohta tegi Eesti Vabariigi Valitsus otsuse 21. augustil 2014.

Eeluuringud on vajalikud, et 2040. aastal eemaldada Paldiski tuumaobjektis asuvad kaks reaktorisektsiooni ning viia tööde käigus tekkivad radioaktiivsed jäätmed lõppladustuspaika. Eeluuringud aitavad enne lõplikke töid viia kurssi reaktorisektsioonides asuvate jäätmete iseloomuga, eemaldustööde tehniliste lahendustega ja eeldatava maksumusega. Samuti aitavad need valida sobivat lõpplahenduspaiga asukohta.

Eeluuringute läbiviimist juhib AS A.L.A.R.A, mis haldab tuumaobjekti 1995. aastast alates. „Eeluuringud on selle pika ja keerulise töö esimene etapp, mis peab andma meile 2015. aasta lõpuks täpse ülevaate olemasolevast olukorrast ja edasistest võimalustest sektsioonide demonteerimisel ja lõppladustuspaiga rajamisel,“ ütles A.L.A.R.A esindaja Joel Valge.

Uuringutele järgnevad keskkonnamõju hindamised, vajalike lubade taotlemised, lõppladustuspaiga projekteerimine ja ehitamine ning alles siis saab alustada reaktorisektsioonide demonteerimisega.

Tänaseks on AS A.L.A.R.A lammutanud Paldiskis 39st mittevajalikust hoonest 36. Alles on veel reaktorisektsioone sisaldav peahoone, garaaž ja valvehoone. Objektile on rajatud juurde rahvusvahelistele ohutusnõuetele vastav radioaktiivsete jäätmete vahehoidla, kus ladustatakse kõik Eestis tekkinud radioaktiivsed jäätmed.

Paldiski kaks reaktorisektsiooni pärinevad nõukogude ajast, mil Pakri poolsaarele loodud sõjalises õppekeskuses viidi läbi tuumaallveelaevnike koolitusi. Õppekeskuse tuumareaktorid seisatati 1989. aastal ning tuumkütus eemaldati viis aastat hiljem ja transporditi Venemaale. Vastutus õppekeskuses asuvate saastunud rajatiste puhastamise ja  radioaktiivsete jäätmete käitlemise eest jäi Eesti Vabariigi kanda.