Tänavune lumerohke talv lubab kevadist suurvett, mis võib luua soodsad tingimused kobraste looduslikuks levikuks. Tagamaks suuremate kahjustuste ärahoidmist potentsiaalsetes kahjustuskohtades alustas RMK oma jahipiirkondades väikeulukite küttimislubade väljastamist.

Eramaale jäävas jahipiirkonnas saab maaomanikust jahimees küttimisluba taotleda tasuta. Väikeuluki küttimisluba riigimaal maksab 5 eurot, teatab RMK.

“Koprad on juba aktiivseks muutunud, hetkel peaks käima nende jooksuaeg ja pesast lahkuvad üle-eelmise aasta pojad, et iseseisvat pesitsuskohta leida,” sõnas RMK jahinduse peaspetsialist Kalev Männiste. “Tagamaks kobraste arvukuse vähendamist eelkõige kuivendussüsteemide ja madalate kallastega ojade äärest, loome alanud kevadjahi hooajal jahimeestele koprajahi võimaluse RMK jahipiirkondades.”

RMK hallatava jahipiirkonna riigimaale saab 5 euro eest osta väikeuluki küttimisloa kehtivusajaga 15. aprillini 2011. Loa taotlemisel tuleb täpsustada jahikoht (kuivendussüsteem, oja, järv vms). Kui jahipidamiskohti napib, väljastatakse ühte jahipidamiskohta mitu väikeuluki küttimisluba. Loaga on lubatud küttida väikeulukeid vastavalt kehtivale Jahieeskirjale, st lisaks koprale ka rebast, kährikut ja varest.

RMK hallatava jahipiirkonna eramaale saab maaomanikust jahimees taotleda tasuta väikeuluki küttimisloa oma kinnistu(te) piires. Jahiloale kantakse jahipidamiskohana katastriüksuse number (numbrid). Tasuta väikeuluki küttimise loa saab ka jahimees, kui talle taotleb luba antud kinnistu maaomanik.

Täpsemad tingimused RMK kodulehel.