5.juunil tunnustati Tallinnas 42 õppeasutust ülemaailmse Rohelise Kooli lipuga ning arvati maailma suurima keskkonnaharidusliku võrgustiku liikmeks. Tartu loodusmaja heiskab oma rohelise lipu pidulikult kolmapäeval, 12.juunil kell 11.00. Oodatud on kõik huvilised. Lipu heiskamisega tähistatakse Tartu loodusmaja huvikooli 65. õppeaasta looduslaagrite perioodi algust ning lapsed saadetakse pidulikult loodusesse õppima ja mängima.

Huvikooli direktori Signe Söömeri sõnul liitus Tartu Loodusmaja selle õppeaasta alguses Ülemaailmse Rohelise koolide võrgustikuga Eco-schools Global, mille eesmärk on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. “Me oleme seda teinud tegelikult juba 65 aastat. Looduse märkamine, tundmaõppimine ja keskkonnasõbralik käitumine on väärtused, mida Tartu loodusmaja huvikoolis lastele iga päev õpetatakse nii iganädalastes huviringides loodusmajas kui ka erinevates looduslaagrites läbi aasta.”

Rohelise kooli programm on kõige suurem ülemaailmne keskkonnahariduslik liikumine. Selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. Eesti liitus programmiga 2016. aastal ning tänaseks on programmiga liitunud 121 õppeasutust - lasteaeda, kooli ja huvikooli üle Eesti.


Rohkem infot Rohelise kooli programmi kohta.

Tartu loodusmaja rohelise kooli blogi.

Tartu loodusmaja koduleht.