Keskkonnakaitsjate hinnangul Euroopa Parlamendi põllumajanduseja maaelu arengu komisjonis vastu võetud ning parlamendi täiskogule esitatav otsus ähvardab võtta Euroopa Liidu ühiselt põllumajanduspoliitikalt (ÜPP) igasuguse legitiimsuse.

Eestimaa Looduse Fond (ELF) jagab Maailma Looduse Fondi (WWF) tõsist muret põllumajandust säästvamale teele suunavate põhimõtete olulise lahjendamise pärast Euroopa Parlamendis.

ELFi keskkonnasõbraliku põllumajanduse ekspert Aleksei Lotman kommenteerib kaks päeva kestnud istungeid: „Intensiivset põllumajandust esindavate lobirühmade kõrvad kipuvad välja paistma üsna mitme hääletuse tulemustest.“

Oluliselt lahjeneb juba täna toimiv nõuetele vastavuse põhimõte, mille kohaselt kehtivate seaduslike nõuete rikkumise korral vähendatakse põllumajandustoetusi. See näitab, et tahetakse tagasi minna olukorra juurde, kus maksumaksja rahaga toetakse vett reostavat põllumajandustootmist. Samuti soovitakse topeltrahastamisega premeerida ka üsna lihtsaid tegevusi keskkonna kaitseks, mis on seadusevastane raharaiskamine.

Aleksei Lotman võtab olukorra kokku: „Praegusel kujul ei saa kindlasti rääkida ÜPP keskkonnasõbralikust reformist, pigem on tegu rohepesu juhtumiga.“

ELF kutsub üles Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmeid toetama plenaaristungil ettepanekuid, mis soodustaksid põllumajanduse suunamist säästva arengu teele praegu pakutava saastava arengu tee asemel.