RSA ja WWF koostöös loodi naftaleket visualiseeriv mudel

RSA kindlustusgrupi ja keskkonnaorganisatsiooni WWF  koostöös  valmis interaktiivne toornafta lekkemudel, mis visualiseerib võimaliku naftareostuse Šoti läänerannikul. Ökosüsteemi ja ilmastikku arvesse võttes on võimalik visualiseerida laevalt lekkinud toornafta levik ja võimalikud tagajärjed kogu piirkonna majandus- ja ökosüsteemile. Mudel arvestab nii  õhu kui merevee temperatuuri, tuule suunda ja kiirust ning piirkonnas asuvaid erinevaid keskkonna- ja infrastruktuurilisi aspekte.

Toornafta lekke katastroofilistele tagajärgedele tähelepanu juhtiv interaktiivne mudel valmis ülemaailmse ookeanipäeva puhul RSA kindlustusgrupi ja keskkonnaorganisatsiooni WWF poolt avaldatud merekeskkonna riskiraporti lisana.

Riskiraport juhib ettevõtete tähelepanu ohtudele ja võimalustele tegutsedes merekeskkonnas – olgu selleks siis laevatransport, loodusvarade kasutamine või kalapüük. Merekeskkonna riskiraport on esimene taolistest RSA ja WWF poolt avaldatavatest keskkonnariskide ülevaadetest, kus tuuakse välja viimased uuringutulemused ning vaadeldakse neid praeguste regulatsioonide ja äritegevuse seisukohast.

Raport käsitleb laia spektrit võimalikke riske ning ka lahendusi - alates veekultuurist ja mereteede kasutamisest üldisemalt ning lõpetades taastuvenergia kasutamise ja jätkusuutlike keskkonnaalaste lahenduste väljatöötamisega.

WWF ja RSA kindlustusgrupi keskkonnakaitsele suunatud koostöö eesmärgiks on teadvustada ja leevendada inimtegevusest tulenevaid kliimamõjutusi, kutsudes üles kõiki kliente ja koostööpartnereid arvestama oma tegevuses keskkonnariskideganing võtma kasutusele vajalikke ennetavaid abinõusid.

Mudeliga saab tutvuda siin: http://www.wwfrsapartners.com/oil-spill-map/