27. märtsil toimub juba neljandat korda ülemaailmne kliimamuutustele tähelepanu juhtimise aktsioon Earth Hour, mis kutsub inimesi ja organisatsioone üles sellel päeval kell 20.30 kohaliku aja järgi lülitama tunniks ajaks välja elekter. RSA Kindlustuse eestvedamisel on avatud ka eestimaalastele Facebookis lehekülg, kus on võimalik liituda Earth Hour ülemaailmse aktsiooniga.

Sajad miljonid inimesed enam kui  4000-s linnas ja 88 riigis lülitasid eelmisel aastal välja valgustuse ja elektriseadmed, et toetada jätkusuutliku elukeskkonna mõtet ja nii näidata iga inimese panust kliimamuutuste vähendamiseks.  

„Igaüks, kes liitub aktsiooniga, saab anda oma panuse tähelepanu juhtimisele maailma kliimamuutustele,“ selgitas RSA Kindlustuse Eesti juhi Kaido Kepp. „Kuna Eesti ei ole ametlikult liitunud Earth Hour aktsiooniga, siis RSA avades Facebookis Earth Hour Estonia konto, mis on lingitud ülemaailmse internetileheküljega, pakkudes nii kõikidele eestimaalastele võimalust  osaleda maailma suurima osalejatearvuga sotsiaalses ürituses,“ lisas Kaido Kepp.

RSA Kindlustus kutsub kõiki eestimaalasi üles reedel, 26. märtsil lahkudes oma töökohtadest ja kontoritest kindlasti kontrollima, kas arvutid, valgustused ja üleliigsed elektriseadmed on välja lülitatud. Ka läbi selle on võimalik toetada 27. märtsil toimuvat Earth Hour aktsiooni.

WWF Earth Hour ootab sellel aastal aktsiooniga liituma ligi miljard inimest, meie lähinaaber Soome aga 3 miljonit elanikku. Lisainfot ürituse kohta leiab www.earthhour.org.

RSA ja globaalne keskkonnaorganisatsioon WWF jätkavad oma koostööd kolmeaastase partnerluslepingu alusel, mis põhineb ühisel nägemusel kliimamuutusi põhjustavate keskkonnaalaste riskidega võitlemisel. RSA koostöö WWF-iga põhineb nii rahaliste vahendite eraldamiseks projektidesse, kui ka RSA globaalse meeskonna vabatahtlike panustamisse kohalike keskkonnaprobleemidega tegelemisse.  

2009. a majandusaastal oli RSA Kindlustuse käive Eestis 98 mln kr. Eestis tegutseb RSA Kindlustus Codan Forsikring A/S Eesti filiaalina, kasutades RSA kaubamärki. Codan Forsikring A/S on Taani kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse RSA kindlustusgruppi. RSA kindlustusgrupp on Baltikumis turuliider, tegutsedes Lätis Balta ja Leedus Lietuvos Draudimase nime all.

Earth Hour on 2007. aastal Austraaliast alguse saanud ülemaailmne üleskutse lülitada tunniks ajaks välja elektriseadmed, eesmärgiga juhtida tähelepanu jätkusuutlikule eluviisile tänapäevases keskkonnas.