18. oktoobril algav rahvusvaheline säästva metsanduse töötuba toob Alutagusele kümne riigi metsanduse eksperdid ja huvilised arutama, kuidas arendada säästvat metsandust kogu Euroopas.

Sündmusel keskendutakse säästva metsanduse edendamisele, erinevate Euroopa riikide praktikate ja käsitluste mõistmisele ning võimalikele probleemidele lahenduste pakkumisele - seda nii ELi metsastrateegia, kohaliku seadusandluse ja arengukavade kui ka teistel tasanditel. Üheskoos tehakse väljasõit tutvumaks piirkonna metsatööstuse, metsamajandamise ajaloo ja metsades leiduvate loodusväärtustega. Samuti toimuvad erinevad säästva metsanduse arutelupaneelid ning algatuste turg eri riikide algatuste ja probleemkohtade käsitlemiseks. Säästva metsanduse temaatika on Eestis väga aktuaalne seoses käimasoleva uue metsanduse arengukava (MAK2030) koostamisega.

Töötoas löövad kaasa teadlased, metsaomanikud, üliõpilased, keskkonnaeksperdid, erinevate kogukonnaalgatuste loojad jt nii Eestist kui mujalt Euroopast. Teiste seas osaleb sündmusel poliitikaanalüütik Juliette Augier, kes on analüüsinud Euroopa Komisjoni tellimusel säästvat metsandust soodustavaid võimalusi ELi maaelu arengupoliitika raames.

Rahvusvaheline töötuba toimub 18.-21. oktoobril Alutagusel. Säästva metsanduse töötubade sarjas järjekorras kolmandat üritust korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Forum Synergies ja EuCAN. Sarnased töötoad on toimunud varasemalt ka Suurbritannias ja Serbias. Programm ja taustainfo on leitav SIIT.

Sündmuse toimumist toetab Forum Synergies, Ülemiste keskus ning Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.