Valitsus kiitis tänasel istungil täiendava päevakorrapunktina heaks riigi kasutamata saastekvoodi müügi Jaapani konglomeraadile Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Müügist saadav tulu suunatakse hooneid energiasäästlikumaks muutvatesse investeeringutesse.

Objektide valikul eelistati hooneid, kus CO2 heitkoguse kokkuhoid ja kasusaajate arv on investeeritava miljoni krooni kohta suurim.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas: “Saastekvootide müügituludest läheb väga suur osa haridusobjektide korda tegemiseks. Tänane otsus lisab seniste objektide ritta ka ülikoolide vägagi märgilised ja suurt tähendust omavad hooned. Toon näiteks esile Tartu Ülikooli raamatukogu, mis on oma investeeringut väärinud juba kaua ja nüüd selle lõpuks saab!”

Renoveeritavate kõrgharidusobjektide nimekirjas on lisaks Tartu Ülikooli raamatukogule ka Tallinna Ülikooli raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži õppehoone, Eesti Maaülikooli õppehoone, Tartu Ülikooli Vana Anatoomikumi hoone ning Tartu Ülikooli Kääriku õppe- ja spordikeskus.

Varem on saastekvoodi müügitulu suunatud 58 kõrgkooli- ja riigikoolihoone renoveerimisse.