Täna alanud Stockholmi Keskkonnainstituudi (SEI) üks aasta tähtsündmustest, SEI Teadusfoorum, pakub kahe päeva jooksul nii tulevikuvisioone kui ekspertteadmisi. Seda küsimustes, kuidas suurendada riikides ühiskonna sidusust ja inimeste heaolu, seejuures vähendades kliimamuutust ning hoides keskkonda jätkusuutlikuna. Sel aastal keskendub foorum eelkõige hoiakutele, nagu eksisteeriks keskkonnahoiu ja majandusarengu ning -kasvu vahel vastuolu.

 

Konverentsiteemad on püstitatud nii ÜRO püstitatavate jätkusuutliku arengu eesmärkide kui Pariisi kliimakokkuleppe valguses, mis ellu viies annavad hea võimaluse uuteks, keskkonna ning kogukondadega enamarvestavaks arenguks maailmas.

Konverentsil osaleb rohkem kui 90 teadlast Stockholmi Keskkonnainstituudi keskustest üle maailma, lisaks neile 150 kutsutud eksperti ning poliitikakujundajat. Sel aastal keskendub foorum eelkõige hoiakutele,  nagu eksisteeriks keskkonna ja majandusarengu vahel vastuolu.

Stockholmi Keskkonnainstituudi direktori Johan L. Kuylenstierna sõnul on ta praktikas aastate jooksul kogenud sageli, et inimesed näevad vastuolu majandusarengu ja keskkonnahoiu vahel. “Me oleme aastatega küll käinud siin ära pika tee, aga see “pinge” nende kahe vahel siiski veel eksisteerib. Me püüame oma tööga näidata, et majandusareng on võimalik ka loodust hoides, ehk nii ütelda – ka keskkonda säästes on võimalik “raha teha ””.

Kahe päeva jooksul kaaluvad kokku tulnud teadlased ning poliitikakujundajad lahendusi, kuidas kõige paremini viia ellu nii jätkusuutliku arengu eesmärgid kui eeldatavasti aasta lõpus Pariisis sõlmitava kliimamuutuste kokkuleppe tulemused.

Konverentsil kõnelejate hulgas on näiteks Melinda Gates, kes esindab Bill & Melinda Gates Fondi,  aga ka kõrged ÜRO ametnikud, suursaadikud, ülikoolide teadlased ning erinevate arengu ning keskkonnainstitutsioonide juhid.