Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas seitset jäätmete ringlussevõtu projekti kogumahus 1,3 miljonit eurot. Toetust saavad projektid üle terve Eesti, mis panustavad eri jäätmeliikide ringlussevõttu.

KIKi jäätmevaldkonna projektikoordinaator Eduard Sizov sõnab, et varasemalt käsitleti jäätmeid kui midagi tülikat, millest tuli kuidagi vabaneda. „Viimasel ajal on toimunud oluline mõtteviisi muutus ja jäätmeid on hakatud nägema kui väärtuslikku ressurssi.“ Sizov lisab, et jäätmete ringlussevõtuks saab lugeda taaskasutamistoiminguid, mille tulemusena saadakse jäätmetest uued tooted, materjalid või ained. „Hea meel on, et saime toetada projekte, mis soovivad jäätmeid kasutusse võtta erinevates valdkondades.“

Horizon Tselluloosi ja Paberi AS sai toetust 186 700 eurot, et võtta lubjasete tootmisprotsessis ringlusse. Täpsemalt on plaanis rajada tehase territooriumile mahutite ja konveierite süsteem, mis võimaldab ajutiselt hoiustada lubjasetet ning transportida seda uuesti lubjaahju kasutamiseks. Lääne-Viru Jäätmekeskus soovib soetada ekskavaatori ning selle lisaseadmed, mille kasutuselevõtu tulemusel suureneb ehitusjäätmete vastuvõtukogus. Nii tagatakse ehitusjäätmetele paremal tasemel töötlusvõimalused. Toetuse summa on 200 000 eurot. Jõgeva Veevärk plaanib toetuse abiga tagada reoveepuhastusprotsessis tekkiva reoveesette ühtlase kvaliteedi ning seejärel transportida tahendatud sette Torma Prügilasse, kus sellest toodetakse haljastuses kasutatavat sertifitseeritud komposti. Toetuse summa on 200 000 eurot. OÜ Paikre sai toetust 126 742 eurot, et tõhustada oma komposti tootmist ja ringlussevõttu. Toetuse abiga soetatakse aunasegaja.

AS Green Marine sai toetust 154 800 eurot ja ostab toetuse abil kuus konteinerit ja kaks sorteerimishaaratsiga masinat, mille abil on võimalik viia läbi jäätmete liigiti eelsorteerimist. Projekti abil on 2023. aastal võimalik ringlusse võtta kokku ca 770 tonni jäätmeid. Marico Holding OÜ muudab toetuse abil ehitusjäätmete sorteerimise protsessi efektiivsemaks ja suurendab edasisse ringlusse ja taaskasutusse suunatavate jäätmete osakaalu. Selleks rajatakse sorteerimisalale betoonpõrand ja ostetakse uus ekskavaator. Toetuse summa on 190 700 eurot. Ragn-Sells AS sai toetust 270 000 eurot, et rajada Eestisse esimene nakkusohtlike jäätmete termotöötlusliin, mille abil on võimalik ette valmistada nakkusohtlikke jäätmeid edasiseks ringlussevõtuks ja nende väärindamiseks toodeteks. Rajatava liiniga on võimalik maksimaalselt töödelda kuni 900 tonni nakkusohtlikke jäätmeid aastas.

Taotlusvoorust said toetust küsida juriidilised isikud ning kohaliku omavalitsuse üksused ja asutused liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtuks ning selle ettevalmistamisega seotud tegevusteks, kuid seda juhul, kui tegevusele järgneb jäätmete ringlussevõtt ja see on tõendatav.

Varasemalt on KIK toetanud 13 jäätmete ringlussevõtu projekti 8,9 miljoni euroga. Näiteks rajatakse toetuse abil klaasijäätmete ümbertöötlemiseks klaasvahtkillustiku tehas Järvakandis ja Eesti Keskkonnateenuste AS biojäätmete käitlemise tehas. Kõik toetust saanud projektid leiab KIKi kodulehelt siit.

Toetust antakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.