Sel nädalal hindavad väliseksperdid Eesti tervishoiukorralduse ja tervishoiu kriisideks valmisoleku hetkeseisu. Hindamise käigus saadakse ülevaade parandamist vajavatest valdkondadest ja praegusest valmisolekust, mis võimaldab paremini suunata ka olemasolevaid ressursse.

Terviseameti riskijuhi Kristian Sirpi sõnul uuritakse hindamise käigus seda, milline on Eesti valmisolek reageerida laiaulatuslikele terviseohtudele, näiteks pandeemiale või muudele lokaalsetele juhtudele.

„Lisaks analüüsitakse, kui hästi on varasemalt hakkama saadud varasemate ohtudega,“ selgitas ta ja lisas, et hindamine annab usaldusväärse ülevaate meie tervishoiu valmisolekust.

Sirpi sõnul viivad hindamist läbi Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide eksperdid. „Terviseohutuse hindamine viiakse läbi vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni IHR (International Health Regulations) monitooringu- ja hindamisraamistikule. Edukas rakendamine tähendab, et tervishoiu ohtude ennetamine, avastamine ja reageerimine toimivad sedavõrd hästi, et ulatusliku epideemia tekkeoht on minimaliseeritud,“ sõnas ta.

Hindamine toetab WHO rahvusvaheliste tervise-eeskirjade rakendamist, mille on heaks kiitnud 196 ÜRO liikmesriiki. Hindamine käib WHO ühise välishindamise protsessi järgi ja selle tulemus näitab Eesti tervishoiu arenguvaldkondi.