Mõista-mõista, mis see on? Ilusad värvilised biolagunevad pakendid, aga biojäätmete prügikasti ja komposti panna ei soovitata… Õigeks vastuseks on Selveri uued kilekotid.

19.märtsil käesoleval aastal andis Selveri kaubanduskett välja pressiteate, mille kohaselt võeti kassades kasutusele biolagunevad kilekotid. Uudis leidis kajastamist kogu Eesti meedias. Oli neid, kes ettevõtmist kiitsid ja ei puudunud ka laitjad.

A-Selver ASi ostu- ja turundusdirektori Iivi Saare sõnul lagunevad uued kilekotid kiiremini ning säästavad tänu sellele rohkem loodust. „Kuigi biolagunev kile ei lagune hetkega, hävineb see nn tavalise ehk polüetüleenkilega võrreldes kiiremini. Uued keskkonnasäästlikud kilekotid hävinevad kõige kiiremini loodusliku päikesevalguse, hapniku ja veega kokkupuutel. Seega väheneb biolagunevast kilest toodetud kottide kasutamsel prügi hulk,“ rääkis Iivi Saar.

Juba pressiteate ilmumise päeval avaldas www.postimees.ee kahtlust, kas Selveri kilekotte on õigus nimetada biolagunevateks. Polüetüleenist kilet ja muid tooteid valmistava ettevõtte Dagöplast endine juhataja Simo Bergman jäi Selveri kottide osas skeptiliseks: „Koti lagunemine ei ole garanteeritud mitte millegagi peale ebamääraste Hiinas tehtud katsete. See, et kott laguneb väikesteks tükkideks, ei muuda kotti olematuks.“ Bergman rõhutas, et Selveri kotid ei sobi kindlasti biojäätmete prügikasti.

Bioneer otsustas uurida, kui keskkonnasõbralikud Selveri kilekotid siis ikkagi on.

Millest on Selveri kilekotid valmistatud?

Selveri kilekotid on valmistatud kõrge tihedusega polüetüleenist ja tootel tähis HDPE tähendab, et kotid kuuluvad Euroopa bioplasti tootjate avalduses nimetatud toodete hulka. Selveri logoga kottide valmistamisel on polüetüleenile lisatud Hiinas toodetud kile lagunemist kiirendavaid sünteesvaigu graanuleid Biocom.

Materjal on saanud sertifikaadid ka mitmelt rahvusvaheliselt tunnustatud katselaborilt.  

1kg HDPE kile valmistamiseks kulub 1,75kg naftat.

Kui kiiresti Selveri kilekotid lagunevad?

Selveri kilekottides kasutatud Biocom lisand võimaldab plastil tavalistes looduslikes tingimustes laguneda 95% ulatuses 6 kuu jooksul. Selverit kilekottidega varustav Kripton OÜ annab oma kodulehel lubaduse, et Biocom lisandiga tooted lagunevad välistingimuste mõjul süsihappegaasiks ja veeks.

Kuidas peab Selveri kilekotte käitlema?

Kripton OÜ tegevjuht Andres Kalf ei soovitanud www.postimees.ee intervjuus kilekotte komposti ja biojäätmete hulka visata, vaid plastpakendite konteineritesse panna ja taaskasutusse saata. Põhjuseks tõi Kalf prügikäitlejate nõudmised. Prügikäitlemise ettevõtted nõuavad kottide lagunemist 3-4 kuuga. Selveri kotid lagunevad nõutust kauem.

Selveri arendusdirektor Jaan Nirk soovitas Bioneeril Selveri kilekottidega käituda järgmiselt: „Kuna tegemist on materjaliga, mida saab korduvalt kasutada on majanduslikult mõttekas visata antud kilekott selleks ettenähtud kilematerjali konteinerisse ja hoida seeläbi kokku fossiilseid ressursse maailmas. Eesmärk antud biolaguneva kilekoti osas ei ole teda loodusesse visata, vaid kokku koguda ja taaskasutusse suunata. Kui aga antud kilekott tõesti satub loodusesse, siis see laguneb ning ei jää sajanditeks oma algsel kujul loodust risustama.“

Keskkonnaministeerium rõhutab oma kodulehel samuti HDPE plasti taaskasutamise soovituslikkust. Nimelt on taaskasutatud plastist polümeeri tegemine on oluliselt väiksema energiamahukusega kui „looduslikust” toormest saadav polümeer: PET helbed 62-92 % võrra, LDPE kile granulaat 38 % võrra, HDPE pakendi taaskasutamine 77 % võrra.

Kas Selveri kilekotte tohib põletada?

Põlemisel oksüdeerub biolagunev kile täielikult. Liiga madala põletamistemperatuuri või hapnikupuuduse korral on biolaguneva kile jäägiks tuhk. Seevastu tavalise polüetüleenkile põlemisel tekivad kõvad plastitükid. Plastidest on eriti keskkonnavaenulik põletada PVC-d. Kuna see materjal sisaldab kloori, siis tekivad põletamise tagajärjel dioksiinid. Dioksiine peetakse keemias  üheks kõige tugevamaks mürkaineks, mida inimene suudab tekitada.

Sellegipoolest ei soovitata kilet põletada. Tartu Ülikooli Loodusteadusliku hariduse lektoraadis valminud veebipõhises õpikeskkonnas rõhutatakse, et isegi LDPE- ja HDPE - polüetüleenide põletamisel võib eralduda mürgiseid aineid, näiteks siis kui põletatavad plastid sisaldavad värvaineid.

Mida kujutavad endast biolagunevad kilekotid?

Biolagunevad kilekotid on tehtud materjalidest, mis lagunevad looduses märkimisväärselt kiiremini, kui seda teevad tavalised naftapõhised kilekotid.

Esimesed biolagunevad kilekotid tulid müügile 1980ndatel aastatel. Tänapäeval on biolagunevate kilekottide arendamine toimunud suuresti kahes suunas. Toodetakse tärklisest valmistatud biolagunevaid kilekotte (peamiselt maisi-, kookose- ja riisitärklisest) ja kõdunemist soodustavate lisanditega naftapõhiseid kilekotte.

Naftapõhised biolagunevad kilekotid on tärklisepõhistest oluliselt soodsama hinnaga. Neil on säilinud ka head füüsilised omadused, mis ei erine tavakilest ning neid on lihtne hoiustada toatemperatuuril 3-5 aastat.

Tärklisel baseeruvad kilekotid on valmistatud küll taastuvatest ressurssides, aga neid pole võimalik ümber töödelda. Lisaks sellele tõstab nende tootmine toiduainete üldist hinda maailmas. Just seetõttu ei olegi veel lõpuni vaieldud, kumb kilekotitüüpidest on keskkonnasõbralikum.

Kui keskkonnasõbralikud Selveri kilekotid siis on?

Bioneer tervitab Selveri plaani kasutada biolaguneid kilekotte. Seda isegi tingimustes, kus biolagunev ei klapi biojäätmetega.

Naiivne oleks oodata, et kõik tarbijad hakkavad kasutama pika tarbivuseaga riidest kotte. Alati on olemas teatud kontingent, kes ostab plastkoti. Kui Selveri plastkott peaks loodusesse sattuma, siis laguneb ta poole aasta jooksul. Teadlik tarbija suunab tekkinud kilepakendid ümbertöötlemisele. Kui kasutada seda tüüpi kilekotte korduvalt ja suunata need lõpuks ümbertöötlemisele, siis saavutatakse energiasääst, mis muudab taastumatute loodusressursside tarvitamise pakendi valmistamisel põhjendatuks.

Bioneer loodab, et Selveri eeskuju järgivad teisedki suuremad kaubandusketid.