Keskkonnaamet ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus juhivad tähelepanu, et teatud keskkonnaohtlikke aineid sisaldavad suuremad seadmed tuleb registreerida elektroonses registris. Septembris toimuvad registri kasutamise õppepäevad Pärnus, Tartus, Jõhvis ja Tallinnas.

Kõik suuremad, 3 ja enam kg keskkonnaohtlikke aineid sisaldavad seadmed tuleb registreerida Keskkonnaameti hallatavas elektroonses registris (FOKA register), mis hakkab asendama seni paberkujul peetud seadme hoolderaamatut. 

„Paberkujul hoolderaamatut asendab elektroonne register, mis viib andmete haldamise ja turul toimuvast ülevaate saamise uuele tasemele. Elektroonse registri kasutuselevõtt võimaldab välja selgitada seadmetest väljapihkunud ainete kogused ning seda protsessi reaalajas suunata ning vajadusel kontrollida,“ selgitas Eesti Keskkonnauuringute Keskuse osoonibüroo juhataja Inari Truumaa.

Nõue puudutab paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid, soojuspumpe, tuletõrjesüsteeme, pingejaotlaid ja lahusteid sisaldavaid seadmeid, mis sisaldavad fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid. Kodumajapidamises kasutatavaid külmikuid, kliimaseadmeid jms registreerima ei pea, sest üldjuhul on nende külmaainesisaldus väike. Seadmete registreerimise eest vastutab omanik, kes võib selleks volitada ka käitlemisluba omavat hooldusettevõtet.

Septembris toimuvad elektroonse hoolderaamatu kasutamise õppepäevad kõikidele fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete paigalduse ja hoodlusega tegelevatele ettevõtetele.

Jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldajate ja hooldajate õppepäevad toimuvad:

- Pärnus 23. septembril Keskkonnaameti Pärnu kontori saalis, Roheline 64;
- Tartus 24. septembril Keskkonnaameti Tartu kontori saalis, Aleksandri 14;
- Jõhvis 25. septembril Keskkonnaameti Jõhvi kontori saalis, Pargi 15;
- Tallinnas 26. septembril Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis, Narva mnt 7a.
Tallinnas 27. septembril Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis, Narva mnt 7a.

Tulekustutussüsteemide või pingejaotlate paigaldajate ja hooldajate õppepäev toimub:

Õppepäevad algavad kell 10.00. Osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida e-posti teel:kadri.sipp@keskkonnaamet.ee või telefonil 62 72 144 hiljemalt kolm päeva enne seminari algust.

Lisainfot:

Keskkonnaameti e-teenuste portaal.

Rohkem teavet FOKA registri kohta.