Sevilla linnavolikogu ja Renault’-Nissani liit teatasid partnerlusest, millega võimaldatakse kasutada Cartuja 93 S.A. teadus- ja tehnoloogiapargi abi Sevilla püsiva linnasisese elektriautode laadimisvõrgu katsetamiseks ja projekteerimiseks.

Partnerlus hõlmab katseprogrammi elektriautode kasutamiseks Cartuja 93 teadus- ja tehnoloogiapargis, elektriautode turustamise ja kasutamise edendamist linnas alates 2011. aastast, laadimisvõrgu projekteerimist ja katsetamist, teavitustegevuse korraldamist ning koostööd ettevõtete ja teiste partneritega.

Sevilla linnavolikogu eesmärk on edendada laadimiskohtade rajamist parklatesse ja üldkasutatavatele aladele ning soodustada heitgaasivabade sõidukite hankimist mitmesuguste avalik-õiguslike ja eraõiguslike toetusmeetmetega.

Cartuja 93 on teadus- ja tehnoloogiapark, kus tegutseb 350 ettevõtet, sealhulgas avalik-õiguslikud ja erauurimiskeskused, ülikooliõppe- ja täiendkoolituse üksused ning uurimisrühmad ja spetsiaalsed uurimis-, arendus- ja uuenduskeskused.

2009. aasta oktoobris teatas Renault, et Valladolidis hakatakse tootma Twizy Z.E.-d, millest saab Hispaania esimene seeriatootmises olev elektriauto. Pärast seda allkirjastati heitgaasivaba liikluse lepingud Barcelona ja Madridi linnavolikoguga, Andaluusia ja Castilla-Leóni autonoomse piirkonna omavalitsustega ning ka Acciona ja Endesaga.

Päris saastevabaks programmi siiski nimetada ei saa, sest 2009. aasta seisuga oli taastuvenergia osakaal Hispaania elektritootmisest vaid 12,5%; ülejäänu toodeti söe- ning tuumaelektrijaamades. Hispaania kavatseb taastuvenergia osakaalu suurendada 2020ndaks aastaks 20%-ni.