Keskkonnaminister Keit Pentus tutvustas tänasel kohtumisel Soome Euroopa Liidu asjade komisjoniga unikaalset Eesti elektriautode projekti. 

"Eesti on keskkonnavaldkonnas uuendustele väga avatud ja otsib pidevalt võimalusi, kuidas inimeste eluolu mõjutavat elukeskkonda mugavamaks ja sõbralikumaks muuta," rääkis keskkonnaminister Pentus. "Eesti e-autode projekti unikaalsus seisneb eelkõige selles, et projekti käigus rajatakse tervet riiki kattev laadimisvõrgustik. See muudab e-autodega liiklemise mugavamaks mitte ainult ühe linna või valla piires, vaid ka pikemaid vahemaasid läbides."

Keskkonnaministri sõnul on Eesti e-autode laiemast kasutuselevõtust huvitatud ka seetõttu, et see vähendab liiklusmüra ja liikluses õhku paisatavaid heitgaase. "Kui juba praegu liiguksid tänavatel peamiselt vaiksed ja müravabad autod, oleks me linnakeskkond palju stressivabam ja mugavam. Ka õhk oleks puhtam."

Keit Pentus rääkis Soome parlamendiliikmetele ka teistest projektidest, mida Eesti on viimasel ajal otsustanud loodusvara kokkuhoidlikumaks kasutamiseks ette võtta. Kõne all olid kaasaegsete busside soetamine, Tallinnasse moodsate trammide toomine, soojatrasside uuendamine ja elamute soojapidavamaks muutmine. "Loodan, et lähiajal õnnestub laiendada hoonete soojustamiseks mõeldud programmi ka eramajadele. Eestis on suur hulk aastakümneid tagasi ehitatud eramaju, mis lasevad sooja läbi nagu vanad viledad vammused, on igati mõistlik, kui ka nende soojustamine ja energiasäästlikumaks muutmine oleks toetatav samadel alustel kortermajadega."