Edaspidi jätkab hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele Sotsiaalministeerium.

„Sotsiaalministeerium lõpetab koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega, et tagada riigi jaoks prioriteetsete valdkondade edendamisel parim sisuline koostöö riigi ja hasartmängumaksust toetust saavate strateegiliste partnerite vahel,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Sotsiaalministeerium on Eesti sotsiaal-, tervise-, töö- ja võrdsuspoliitika eestvedaja. Inimeste toimetulek, tervis ja sotsiaalkaitse, sh eakate ja erivajadusega inimeste heaolu edendamine on sotsiaalministeeriumi pädevuses ja seega valdkondlikud otsused on ja peavad olema ministeeriumi teha. Meie ülesanne on nende valdkondade edendamine ja toetamine ning see peab jätkuma ka edaspidi.“

Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel on sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkulepe, milles sisalduvad ka hasartmängumaksu seadusest rahastatavate toetuste väljamaksed. „Arvestades sel aastal ilmnenud erinevaid seisukohti hasartmängumaksu seaduse tõlgendamisel on otstarbekas senist kokkulepet muuta ja jätkata hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele sotsiaalministeeriumi vahetul korraldamisel,“ ütles sotsiaalminister Riigi Tugiteenuste Keskusele saadetud kirjas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid on SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Punane Rist, SA Väärtustades Elu, Lastekaitse Liit, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, SA Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA.

Lisainfo:

Hasartmängumaksu toel rahastab sotsiaalministeerium kokku 13 strateegilise partneri tegevusi.

Toetuse saaja

Toetuse osa

Elluviimisperiood

MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus

       560 000,00

01.01.2020-31.12.2023

Eesti Punane Rist

    2 800 000,00

01.01.2020-31.12.2023

Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond

       400 000,00

01.01.2020-31.12.2023

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

       215 000,00

01.01.2020-31.12.2021

Eesti Naisteühenduse Ümarlaua Sihtasutus

       135 000,00

01.01.2020-31.03.2022

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

       175 000,00

20.01.2020-31.03.2022

Lastekaitse Liit

       740 000,00

01.01.2020-31.12.2022

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut

       400 000,00

01.01.2020-31.12.2021

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond

    3 600 000,00

01.01.2020-31.03.2023

MTÜ Kuldne Liiga

       230 000,00

01.01.2020-31.03.2022

Sihtasutus Väärtustades Elu

       760 000,00

01.01.2020-31.12.2022

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

       385 400,00

01.01.2020-31.12.2021

Sihtasutus Väärtustades Elu

       490 000,00

01.02.2020-31.04.2023

Eesti Lasterikaste Perede Liit

       310 000,00

01.02.2020-31.01.2022

 

Tänase seisuga on kõikidele strateegilistele partneritele makstud toetust summas 2 771 268,8 eurot.