Sel nädalal alustab 6.–7. klassidele suunatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti programm “Hooliv klass”, mille eesmärk on aidata luua klassist hooliv meeskond. Programm on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.  

“Hooliv klass” on koolidele suunatud programm, mille eesmärk on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad luua klassist hooliva meeskonna. Programmis osalemine annab õpilastele suurepärase võimaluse arendada sotsiaalseid oskuseid ja õppida üksteist märkama. Programmis seotakse omavahel kooli- ja noorsootöö. Programmi käigus koostatakse noorsootöö põhimõtetest lähtuv õpilastele keskenduv tegevuskava, mis käsitleb meeskonna loomist, teineteisega arvestamist,  ühiste reeglite kehtestamist jms. Selle eesmärk on muuta koolikeskkond turvalisemaks, arvestavamaks ja hoolivamaks. Ühtlasi soovitakse suurendada noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu ning ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangemist.  

Sel aastal osaleb programmis 10 kooli üle Eesti: Kääpa Põhikool, Elva Gümnaasium, Puhja Kool, Türi Põhikool, Vändra Gümnaasium, Tartu Rahvusvaheline Kool, Sillamäe Eesti Põhikool, Tallinna Pae Gümnaasium,  Sindi Gümnaasium, Kuressaare Nooruse Kool Varasematel aastatel on programmis osalenud juba 73 kooli.  

Käesoleval aastal programmis osaleva Kääpa põhikooli direktori Tarmo Tammese sõnul seisneb programmi “Hooliv klass” olulisus  enamjaolt selles, et annab nii noortele kui koolitöötajatele võimaluse kogeda teistsugust käitumismudelit, teistsugust lähenemisviisi, mille keskmes on noored ise.  

“Eriti oluline on selle programmi juures lähenemine, kus initsiatiiv ja vastutus suhete eest antakse noortele endile. See on suurepärane õppimiskoht ka meile, kui õpetajatele. Õpetaja ei pea asju tegema noorte eest ja asemel, vaid nendega koos,“ sõnas direktor. 

Käesolev aasta toob endaga kaasa mitmeid uuendusi. Näiteks olid sel aastal kandideerimisele oodatud eelkõige klassid, kuhu olid lisandunud sõjapõgenikud Ukrainast, klassijuhatajatele töötatakse uue aasta alguseks välja kauaoodatud tugimaterjal, mis soodustab noorsootöötajate ja klassijuhatajate koostööd mitteformaalsete meetodite kasutamisel koolikeskkonnas. 

Noorte parimaks toetamiseks tehti koolitajate ettevalmistamisel koostööd Johannes Mihkelsoni Keskuse, Tartu Rahvusvahelise Maja ja Balti Uuringute Instituudiga.

Klassijuhatajate toetamisel on aluseks võetud teemakohane Praxise uuring “Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste efektiivsus ja haridusasutuste kogemused nende rakendamisel“, mis tõi välja suurenenud vajaduse toetada mitteformaalõppe meetodite paremat lõimimist formaalõppesse. Sellest tulenevalt pakutakse käesoleval aastal lisatuge sama sihtgrupiga töötavate ent programmis mitteosalevatele õpetajatele koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega. Järgmise aasta alguseks valmib kaheosaline praktiline ja didaktiline juhendmaterjal klassijuhatajate ja noorsootöötajate koostöö soodustamiseks. Senisest laiapõhjalisemalt tehakse koostööd ka väärtuspõhise tarkvararakendusega Clanbeat, et aidata õpetajatel toetada õpilaste heaolu ja iseseisvumist õppimisel. 

Programmi “Hooliv klass“ viib ellu Haridus- ja Noorteamet ning seda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Lisainfo Harno veebilehel.