Reedest pühapäevani, 28. veebruarist 1. märtsini korraldab Keskkonnaministeerium Järvamaal Laupa külas Metsajõe puhkemajas noorte kliimakoolituse.

  • Kliima
  • 28. veebruar 2020
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Kliimakoolitusel osalevad Noorte Keskkonnanõukogusse kaasatud organisatsioonide liikmed üle Eesti. Koolitusel osalenud noored lähevad omakorda kliimateemadel rääkima koolidesse, et õpilaste teadlikkust suurendada. Koolituse lõpus esitlevadki osalejad oma tundide ülesehitust, millega klassi ette minna.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse nõuniku Liisa Puusepa sõnul pakkusid kliimakoolituse mõtte välja Noorte Keskkonnanõukogu liikmed.

„Noorte Keskkonnanõukogu liikmed soovisid ise saada selgemat pilti kliimamuutuste põhjustest ja mõjust ning lahendustest. Noored ei tule aga koolitusele vaid enda silmaringi laiendama, nende soov on minna omakorda koolidesse teadmisi edasi andma,“ lausus Puusepp.

Noori koolitavad Keskkonnaministeeriumi spetsialistid, teadlased Tallinna ja Tartu ülikoolist ning ka Päästeameti esindajad. Käsitlemisele tulevad kliimamuutused läbi ajaloo, milleks peab riik ja üksikisik valmis olema, millised kliimamuutustest tingitud olukorrad võivad meile ohtlikuks saada ning kuidas kliimamuutused mõjutavad tervist ja liigirikkust.

Koolitus algab täna kell 14 ja lõpeb pühapäeval kell 14.

Noorte Keskkonnanõukogu loodi noorte kaasamiseks Keskkonnaministeeriumi ja Eesti noorteorganisatsioonide koostöös 5. juunil 2019. Noorte Keskkonnanõukogu aitab Keskkonnaministeeriumil noorte häält senisest paremini kuulda võtta.