Algas üle-eestiline kooliõpilastele suunatud keskkonnakampaania #ärarääma, mille eesmärk on suurendada kooliõpilaste keskkonnaalaseid teadmisi, suurendada keskkonnateadlikku käitumist ja tutvustada vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust.

Keskkonnakampaania käigus koguvad ligi 90 kampaaniaga liitunud üldhariduskooli 35 000 õpilast pandimärgiga plastpudelid ja plekkpurgid kokku koolide jaoks loodud spetsiaalsetesse kogumiskastidesse. Õpilaste kogutud pakendite taaskasutusse suunamise eest hoolitseb taaskasutusorganisatsioon Eesti Pandipakend. Iga kampaaniaga liitunud kool saab kokku kogutud pandipakendite tagatisraha arveldusarvele, suunitlusega kasutada seda kooliperele vajaliku ostmiseks.

„Pakendite sorteerimine peab olema argielu loomulik osa ja kuna taaraautomaadi leiab ainult kaupluste juurde kuuluvana, siis soovisime tulla kooliperedele üle Eesti appi, päästmaks väärtuslikku materjali tavaprügisse viskamisest ja näitamaks, et seda saab teha läbi lõbusate, ent samal ajal harivate ettevõtmiste juurutamaks kasvavas põlvkonnas rõõmusrohelist mõtteviisi. Aga oluline on ka, et kogutud pandipakenditest saadud tagatisraha jõuab tagasi koolidesse, kus seda kasutatakse sihtotstarbeliselt koolipere heaks – olgu see siis mis tahes sorteerimisprügikasti soetamiseks või lastekirjanduse ostmiseks raamatukokku,“ ütles Eesti Pandipakendi kommunikatsiooni- ja #ärarääma projektijuht Kerttu-Liina Urke.

Eesti Pandipakend varustab kampaaniaga liitunud koole spetsiaalselt kujundatud kogumiskastide ja selle juurde käivate kogumisvahenditega ilma koolidele kulusid kaasa toomata. Et koolid saaksid sorteerimise kõrval ka sisuliselt panustada õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmisse, on õpetajatele vabalt kasutamiseks Eesti Pandipakendi riiklikku õppekava toetavad õppematerjalid. Samuti kutsutakse klasse üles meisterdama koolitunnis oma kujundusega taarakaste.


„Meie seitse aastat tagasi korraldatud sarnane keskkonnakampaania näitas, et koolipere eestvedamisel saab väiksemates alevikes, kus puudub taaratagastuspunk, sellest terve kogukonna ettevõtmine pööramaks tähelepanu pakendite ümbertöötlemisele. Selleks, et õpilasi veelgi rohkem innustada, korraldame kahes kampaaniaga liitunud koolis ka enneolematu festivalipäeva koos Eesti tuntud suunamudijatega, ent vaheauhindu on teisigi“ ütles Urke.

Eestis jõuab ligi 90% pandipakenditest keskkonnasõbralikult ümbertöötlemisse, ent see seis saab olla veelgi parem.

„Saarlasena hoolin väga meie kaunist loodusest ja et seda läbi pakendite sorteerimise ja taaskasutamise hoida, tuleb seda noortelegi meelde tuletada − #ärarääma,“ ütles kampaanias kaasa lööv laulja Merilin Mälk. Lisaks temale on noortele eeskujuks teisedki Eesti tuntud suunamudijad nagu Paljasporgand, Laura Prits ja Keerdtrepp.

Viimati toimus sarnane kampaania 2012. aastal ning sellest võttis osa 25 600 õpilast 70 üldhariduskoolist, kes aitasid taaskasutusse suunata pea 50 000 pandipakendit.

Kampaania koduleht: araraama.ee