Stockholmi Keskkonnainstituut (SEI) annab panuse loodud ülemaailmses komisjonis, mis määratleb teid, kuidas tagada keskkonnahoidlik majanduskasv.

Ülemaailmset kliimahoidliku majanduse komisjoni juhib endine Mehhiko president Felipe Calderón ning komisjoni kuuluvad valitsus-, äri-, ning rahandusliidrid neljateistkümnest riigist. Komisjon toob kokku maailma olulisemad majanduseksperdid analüüsimaks, kuidas ühitada kliimahoidu tugeva majandusega.

Me peame kiiresti selgeks tegema, kuidas saavutada majanduskasv ning töökohade loomine, samal ajal vähendades kasvuhoonegaaside emisiooni ning takistades kliimamuutust, ütleb komisjoni juht Felipe Calderón.

Ülemaailmne komisjon on seitsme riigi sõltumatu algatus. Sellest võtavad osa Kolumbia, Etioopia, Indoneesia, Korea, Norra, Suurbritannia. SEI on üks seitsmest teaduspartnerist, kes analüüsib viise, kuidas ühitada ettevõtete, investorite ning riikide majandushuvid kliimategevusega.