25. september on päev,  mil rohkem kui 100 riigis üle kogu maailma kogunevad sukeldujad ja nende sõbrad, et koos puhastada veekogusid ja rannaalasid inimeste hooletuse ja hoolimatuse tõttu sinna sattunud prügist.

Vana Kalasadam saab puhtaks

Käesoleval aastal puhastatakse sukeldujate ja vabatahtlike linnakodanike abiga Tallinna kesklinnas asuv Vana Kalasadam. Vana Kalasadam on linna keskmes asuv sadam, kus hetkel tegutseb Kalaturg, kuhu oodatakse kalaga kauplema inimesi nii maad kui merd mööda. Kindlasti on sadam ka tulevase mereäärse promenaadi linnaruumi väärikas osa.

Kogu päeva mängib mõnus muusika, päeva juhib Aivar Kuusk. Heakorrapäevale tulevad värvi andma ja ennast tutvustama erinevad mere-ja heakorraga seotud ettevõtmised. Veepolitsei laev Merilõvi, MTÜ Hoia Eesti Merd, ELF programm Meri puhtaks, MTÜ Keri Selts, Killerkott. Lastele toimuvad temaatilised võistlused ja mängud.

"Sellel aastal oleme koondanud kuue sukeldumisklubi jõud, et teha merekeskkonna hoidmiseks veelgi rohkem kui varem! Tegelikult on heameel kindlasti ka selle üle, et mida suuremalt asja ette võtad, seda paremini tulevad kaasa ka toetajad. Tahame AWAREga näidata eeskuju ning juhtida tähelepanu just sellele, et merre visatud asjad ei kao kuhugi, olgugi, et me neid enam ei näe! Kindlasti on merelised teemad Eestis päevakajalised - on ju Tallinn 2011 aasta Kultuuripealinn, milles merel keskne roll! Püüame siis ka sukeldujate poolse panuse anda, et meri oleks "põhjani puhas"!", ütles Jako Vernik sukeldumisklubist LiveHouse. Veel lisas Vernik, et just ühistegemises peitub jõud ning on ju teada, et selliste sündmuste korraldamisel suudame merekeskkonnale rohkem tähelepanu juhtida, kuna sukeldujate seltskonda kuulub ju erinevaid inimesi popartistidest Riigikogu liikmeteni.

Eestis on AWARE porjekti läbi viidud juba 11 aastast. Sukeldujate poolt korraldatud koristusaktsioonid on toimunud TOP Jahisadamas, mitmeid kordi on aidatud prügi välja tuua Tartu Raadi järvest, on käidud Pärnu Vallikraavi puhastamas ja koristatud Tallinna Pae karjääri, Snelli tiiki ja Lennusadamat. Möödunud aastal koristasid sukeldujad Peetri ehk Noblessneri sadamat.

Aastate lõikes suurim prügikogus, 12 tonni, toodi sukeldujate poolt välja Pae karjäärist. Snelli tiigi põhjamudast leidsid sukeldujad üle kahekümne betoonist prügikasti. Leidude hulga on olnud ka politseile huvipakkuvaid esemeid - rahakotte, autonumbried, seife jne.

AWARE 2010  heategevusaktsiooni eesmärk on juhtida tähelepanu Tallinna merealale ja vajadusele see ühiste jõududega korda teha.  "MERI PUHTAKS" on osa ülemaailmsest AWARE (Aquatic World Awareness, Responsibility and Education) heategevusprojektist, mille eesmärgiks on puhastada ja kaitsta veealust maailma ning tõsta inimeste keskkonnalast teadlikkust.


Kalaranna piirkond on väärt hoidmist!

Kalaranna piirkond on olnud iidsetest aegadest Tallinna ning selle ümbruse kalurite elukoht. Konkreetsetest kaluritest on andmeid keskajast. Juba siis randusid linna kalapaadid Kalarannas. 19. sajandist on andmeid selles piirkonnas tegutsenud kalaturu kohta.

19. sajandi lõpus ning 20. sajandi alguses oli Kalaranna mitteametlikuks keskuseks Viimsis sündinud kalur Kaarel Laksi pood Võrgu tänaval. Seal oli veel kõrtsituba ja ööbimiskoht.

Kalarannas oli kombeks, et kui keegi tahtis Laksi poes peatuda, siis koputas aknale. Peremees tegi alati ukse lahti ja lasi külalise sisse. Pood täitis vahepeal isegi postkontori ülesannet. Kui ümbrikule oli kirjutatud "Tallinn. Kalarand. Laksi pood" ning sellele järgnes saaja perekonna ja koduranna nimi, jõudis kiri suhteliselt kiiresti kohale. Selline postikorraldus kestis 1921. aastani, kui asutati Eesti postiagentuuride ja postitalude võrk.

Kalarand kujunes 19. sajandi lõpul Eesti kalatööstuse keskuseks. Sel ajal sai 1790. aastal rajatud Malahhovi kalapüügiettevõttest konservitööstus. Laiemale sai tuntuks Leesmanni kalatööstus, mille Tallinna kilu pälvis rohkeid auhindu ning oli nõutud isegi kaugel Siberis.

1897. aastal tegutses peamiselt Kalaranna piirkonnas 25 erineva suurusega kalatööstust. Malahhovi perekonnad 20. sajandi algul valminud uus elumaja (arhitekt Nikolai Thamm noorem) aadressil Võrgu 6 on historitsistliku tellisarhitektuuri huvitav näide.

Kalaranna piirkonda on kasutatud korduvalt filmivõtete paigana. Praeguse Kalaranna tänava kõrval asuval raudteel toimusid maailma ühe silmapaistvaima filmirežissööri Andrei Tarkovski filmi ,,Stalker" võtted. Omaaegset Kalasadamat kasutati Nõukogude-Itaalia ühisfilmi ,,Punane telk" võteteks.


Lisainfot leiate www.livehouse.ee