Aastaga on teadlikkus võimalusest müügikohas tasuta kasutatud patareisid ära anda kasvanud 14%, selgus tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ EES-Ringlus teist aastat korraldatud küsitlusest. Küsitlus uuris tarbijate harjumusi kasutatud patareidega ümber käimisel.

Aastaga on teadlikkus võimalusest müügikohas tasuta kasutatud patareisid ära anda kasvanud 14%, selgus tootjavastutusorganisatsiooni MTÜ EES-Ringlus teist aastat korraldatud küsitlusest. Küsitlus uuris tarbijate harjumusi kasutatud patareidega ümber käimisel.

Eesti kasutatud kodumasinate, -elektroonika, arvutikaupade ja patareide tagasivõtusüsteemi haldav MTÜ EES-Ringlus korraldas koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnoökoloogia tudengitega küsitluse, kus uuris inimeste teadlikkust ja harjumusi ümber käimisel kasutatud patareidega.

Teadlikkus sellest, et patareide müügikohas saab kasutatud patareisid tasuta ära anda on aastaga kasvanud 14%. 75% ehk 3 inimest 4st on patareide müügikohta tasuta ära andmise võimalusest teadlikud, mullu oli see näitaja 66%. Kõrgeim teadlikkus oli Kuressaares (92%), madalaim Jõhvis (68%) ja Tallinnas (70%).

Teadlikest vastanutest omakorda 60% on ka kasutanud tasuta ära andmise võimalust, möödunud aastal oli teadlike vastanute seas patareide ära andjaid 52%.7 inimest 10st ütlevad, et kasutatud patareisid ei ole tülikas müügikohta tagasi viia.

Margus Vetsa, MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige, põhjendab teadlikkuse ja tasuta ära andmise võimaluse kasutajate kasvu: "Pean teadlikkuse märkimisväärse kasvu oluliseteks põhjusteks asjaolusid, et müügikohtadesse kasutatud patareide äraandmine ei ole tülikas, vaid pigem mugav võimalus ja seda, et rohelised kogumiskarbid kauplustes torkavad silma ja neid on harjutud kasutama.”

Kasutatud patareisid saab ära anda kõikidesse müügikohtadesse, mis uusi patareisid müüvad. EES-Ringlus liikmete edasimüüjad on vasrustatud roheliste kogumiskarpidega. “Kui teie kodukaupluses kasutatud patareide kogumiskarpi silma ei hakka, siis küsige selle asukoha kohta julgelt teenindavalt personalilt,”soovitab Margus Vetsa

Küsimusele, kas olete viimase aasta jooksul visanud patareisid prügikasti, vastasid ausalt 6 inimest 10st, et on seda teinud.

"Täna võetakse tagasi ligikaudu 17 protsenti müüdud patareidest, 2012. aastaks peab see määr tõusma vähemalt 25 protsendini," märgib Margus Vetsa.

Huvitavaid kommentaare vastanutelt:
"…kogun kodus kõik patareid ühte karpi kokku, et need hiljem poodi ära viia, kuid iga kord unustan karbi maha. Seetõttu pole veel saanud kasutada võimalust oma patareisid poodi viia."
"…elan koos inimesega, kes ei luba mul midagi ära visata. Meil seisavad patareid kodus kapi peal."
"…kuna olen patareide eest kallist raha maksnud, siis las teised sorteerivad."
"…üks lisavõimalus on patareid maha matta."

Kokku küsitleti 1762 inimest, mida on 20 võrra rohkem kui 2009. aastal. Küsimustele vastasid Tallinna, Pärnu, Tartu, Kuressaare, Jõhvi, Viljandi inimesed. Küsitlust juhtis Tallinna Tehnikakõrgkooli teise kursuse tudeng Aleksandra Zlatoustova.

Patareid ja akud kogutakse EES-Ringluse logistikakeskusse, kust nad suunatakse ümbertöötlemisele, tekkinud materjalid suunatakse tagasi tooraineks uute toodete valmistamiseks.

MTÜ EES-Ringlus loodi 2005. aastal elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude tootmise ja müügiga tegelevate ettevõtjate poolt neil lasuvate tootjavastutuse
kohustuste täitmiseks kollektiivselt. Hetkel on EES-Ringlusel 94 liiget, kes toovad maale üle 90% arvutikaupadest, kodutehnikast ja -elektroonikast ning 75% patareidest.

EES-Ringlus on käivitanud patareide infoliini 6 484 513, kust saavad kasutatud patareide ja akude käitlemise kohta infot nii tarbijad kui ka jaemüüjad.