Äsja lõppenud viie miljoni eurose eelarvega Natura metsa toetusvooru laekus tänavu 4918 taotlust kogusummas 4,988 miljonit eurot, mis tähendab, et üle mitme aasta ei tule piiranguvööndis asuva metsaala ühikumäära vähendada ning erametsaomanikele saab toetuse välja maksta maksumummääras. Toetust küsitakse üle 68 000 hektari metsamaa eest.

  • Maamajandus
  • 21. mai 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Tänavu suurendati varasemal neljal aastal muutumatuna püsinud Natura metsa toetuse eelarvet 600 000 euro võrra viie miljoni euroni. Suuremas ühikumääras – 110 eurot hektari kohta – makstakse toetust rangemalt kaitstud ehk sihtkaitsevööndis asuva metsaala eest, mõnevõrra vähem – 60 eurot hektari kohta – piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal asuva metsaala eest.

Määruse järgi võib viimast ühikumäära vähendada, kui eelarvest ei jätku kõigi taotluste rahuldamiseks ning seda on eelneval neljal aastal tehtud. Tänavune suurem eelarve võimaldab ka piiranguvööndis toetuse välja maksta maksimummääras, sest eelarvest jätkub kõigi nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks.

„Käesoleval aastal suurenenud eelarve on tänuväärt, sest igal aastal lisandub alasid, millele saab toetust taotlema tulla,“ kommenteeris Erametsakeskuse toetuste üksuse juht Maris Tõnuri. „Viie miljoni euro suurune eelarve on vastav tänasele vajadusele, kuid tulevikus võib sellest väheseks jääda, kui kaitsekord muutub rangemaks.“

Natura metsa toetust maksti esmakordselt 2008. aastal, sellest alates on taotlemiseks abikõlbulike alade maht kasvanud neljandiku võrra 71 000 hektarilt 90 000 hektarile. Suurem kasv on eelkõige rangema kaitsega alade osas.

Natura metsa toetust taotlejaid on enim Saaremaal – ligi 14% kõigist taotlejatest. Suurima pindalaga, millele toetust küsitakse, paistab silma aga Võrumaa, kust taotleti toetust 9687 hektarile.