Lisaks koostööle, mis sai alguse 2022. aastal, otsustas Swedbank hakata põllumajandusele keskendunud Eesti kliimatehnoloogia ettevõtte eAgronom investoriks. Swedbank on juhtiv investor järjekordses investeerimisvoorus ja panustab 4 miljonit eurot omandades sellega ettevõttes vähemusosaluse. Koostöös eAgronomiga pakub Swedbank Baltikumi põllumajandussektori klientidele rahastust, mille abil investeerida kestlikku põllumajandusse.

Kestlik põllumajandus on lahutamatu osa üleilmsest üleminekust kliimaneutraalsele majandusele, aga ka vahend selle elluviimiseks. Põllumajandusest tekib ligi viiendik üleilmsest kasvuhoonegaasi heitkogusest ning avaldab seeläbi olulist mõju bioloogilisele mitmekesisusele.

„Swedbanki südameasi on toetada kliente üleminekul kliimaneutraalsele majandusele ning pakkuda selleks vajalikke tooteid ja teenuseid. Meie ja eAgronomi koostöös sünnib Eesti, Läti ja Leedu põllumajandusklientidele suurepärane tervikteenus. See investeering tugevdab meie suhet eAgronomiga ja on osa meie kliendilubadusest arendada meie partnersuhete ökosüsteemi,“ kommenteeris investeeringut Swedbanki Balti panganduse juht Jon Lidefelt.

2022. aastal sõlmis Swedbank eAgronomiga koostööleppe, mille kohaselt pakub Swedbank Balti põllumajandussektori klientidele soodsaid rahastamistingimusi, kui klient vastab eAgronomi jätkusuutliku põllumajandustootja sertifikaadi kriteeriumidele. eAgronom tegutseb kaheksas Euroopa riigis, sealhulgas Eestis, Lätis ja Leedus, ning on alustanud laienemispüüdlusi Rootsi.

„Koostöö Swedbankiga on näidanud, et liigume õiges suunas. Finantssektori toel kiirendame põllumajanduse heitkoguste vähendamist. Meil on hea meel tugevdada koostööd ja toetada üheskoos põllumehi kliimamuutustest tulenevate murede lahendamisel,“ sõnas eAgronomi tegevjuht Robin Saluoks.

Lisaks asutajatele kuulub eAgronomi omanikeringi ligi 50 Eesti põllumeest, ingelinvestorit ja investeerimisfirmat kõigist kolmest Balti riigist. Lisaks Swedbankile ja veel mõnele osanikule suurendasid omakapitali investeeringut tänavuses investeerimisvoorus ka Icos Capital, Soulmates Ventures ja SmartCap Green Fund - kolm investeerimisfirmat, kes osalesid eAgronomi 2023. aasta investeerimisvoorus vahetusvõlakirjade kaudu. Investoritel on lähikuudel veel võimalik käesoleva investeerimisvooruga liituda.