Möödunud aastal avatud Swedbanki annetuskeskkonna vahendusel on annetatud abivajajatele kokku 820 000 krooni. Swedbank toetab omalt poolt annetuskeskkonna organisatsioone miljoni krooniga. Oma panuse annetuskeskkonna kaudu on andnud juba üle 6000 inimese.

Swedbanki ühiskondliku vastutuse valdkonna juhi Maris Ojamuru sõnul algas tänavuaastane annetuskeskkonna jõulukampaania sõnumiga „Sul on soe süda. Näita seda!”, millega pank kutsub taaskord inimesi toetama Eesti elu edasiviivaid algatusi.

Ojamuru sõnul püütakse selle aasta kampaaniaga veidi enam pöörata tähelepanu püsitoetuste osakaalule. „Swedbanki internetipanka kasutab regulaarselt ligikaudu 500 000 inimest. Kampaania eesmärk on panna need igapäevaste arvelduste tegijad kasvõi hetkeks mõtlema, kuidas oluliste probleemide lahendamisele kaasa aidata. Lihtne näide – juhul kui pool meie regulaarsest internetipanga kasutajast Eestis teeksid iga kuu 10-kroonise püsiannetuse endale meelepärase organisatsiooni toetuseks, aitaks see Eesti kodanikeühinguid 2,5 miljoni krooniga kuus- see tähendaks 30 miljonit krooni aastas!“ märkis ta.

Ojamuru sõnul on annetuskeskkond loodud eelkõige selleks, et toetada elujõulisi vabaühendusi. „Hea meel on tõdeda, et inimestest hoolivaid organisatsioone on Eestis palju ja tuleb üha juurde. Seetõttu lisasime detsembrist meie annetusekeskkonda ka uue kategooria „Perekond ja toimetulek“, milles on esindatud organisatsioonid MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu, MTÜ Oma Pere, MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus ning SA „Dharma”,“ märkis Maris Ojamuru.

Nagu eelmiselgi aastal annab Swedbank omalt poolt ka tänavu annetuskeskkonna organisatsioonidele miljon krooni, mis jagatakse organisatsioonide vahel võrdselt.

Annetuskeskkonnas www.swedbank.ee/tuletoeta on esindatud 21 tugevat katusorganisatsiooni neljast erinevast valdkonnast – lapsed ja noored, rahvatervis, keskkonnakaitse ning perekond ja toimetulek.

Annetuskeskkonna pikemaajalisem eesmärk on jagada informatsiooni ja algatada dialoog Eesti elanike ja ühiskonnas olulisi probleeme lahendavate organisatsioonide vahel. See omakorda on üheks osaks Swedbanki ühiskondliku vastutuse alastest tegevustest.

Püsikorralduse ja interneti teel tehtud siseriiklikelt maksetelt annetuskeskkonna organisatsioonidele pank teenustasu ei võta. Igale Swedbanki kontoris kas ühekordse või püsiannetuse sõlmijale kingib pank südamekujulise helkuri.

Annetuskeskkonna loomisel ja edendamisel on Swedbanki partneriks Heateo sihtasutus.