Sel nädalal tähistab kümnenda tegevusaasta täitumist tarbijakaitseameti koosseisus tegutsev Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus, mis lahendab tarbijate piiriüleseid kaebusi. Kümne tegevusaasta jooksul on nõustamiskeskusesse pöördunud tarbijate arv enam kui viiekordistunud.

Nõustamiskeskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku ECC-Net (European Consumer Centres Network), mille on ellu kutsunud Euroopa Komisjon. Keskuse eesmärk on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi ning aidata seeläbi kaasa siseturu tõhusamale toimimisele.

ECC-võrgustiku keskused asuvad kõikides liikmesriikides, Norras ja Islandil ning Eestis tegutseb vastav keskus Tarbijakaitseameti osakonnana. Aastas pöördub keskuse poole abi saamiseks täna ligi 1000 tarbijat. Üle Euroopa on võrgustiku poole pöördujate arv üle 80 000 aastas.

Nõustamiskeskuse pakutavate teenuste hulka kuulub tarbijate juriidiline nõustamine nende õigustest EL-s, tarbijate piiriüleste kaebuste menetlemine, vajadusel tarbija kaebuse vahendamine teises liikmesriigis asuvasse kohtuvälisesse menetlusorganisse või nõustamine piiriülese kohtumenetluse võimalustest. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.

Kümne tegevusaasta jooksul on eestimaalaste igapäevaste ostude hulgas jõudsalt kasvanud nii piiriüleste tehingute osakaal kui ka nõustamiskeskusele esitatud kaebuste arv. Eelkõige soosib piiriüleste ostude kasvu EL-s järjest enam ühtlustuv seadusandlus seoses tarbija õiguste ning müüja kohustustega. Samuti ettevõtjate poolne valmisolek tooteid ja teenuseid piiriüleselt müüa.

„Piiriülesed tehingud, eriti internetikaubandus, muutub Eesti tarbijale järjest kättesaadavamaks, pakkudes laiemat kaubavalikut ning soodsamaid hindu. Samas muutuvad tehingud ka keerulisemaks, näiteks tuli hiljuti lahendada Eesti tarbija kaebust, kes tellis kaupu Sloveenia e-kauplusest, makstes kaupade eest Itaalias registreeritud äriühingule, misjärel kaup saadeti tarbijale hoopis Hiinast ning probleem tekkis saadetise kinnipidamisel Leedu tollis,“ kirjeldab keskuse igapäevatööd nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksmaa.

Kõige rohkem piiriüleseid kaebusi laekubki seoses internetis tehtud ostudega, mis on kõige kättesaadavam ja levinum piiriülese tehingu vorm. Reisijate õigused, eelkõige lennureisija õigused ja auto rentimisega seonduv, on samuti sagedaseks kaebuse põhjuseks. Kuigi nõustamiskeskused lahendavad piiriülest ostu puudutavaid vaidlusi, on tarbijal võimalik abi saamiseks esitada kaebus oma emakeeles ning koduriigist lahkumata.