Täna algab Hiina uus aasta

26. jaanuaril 2009. algab hiina kalendri järgi uus YIN MAA PÜHVLI aasta. Algava aasta märgusõnadeks traditsioonid, pereväärtused, stabiilsus, töö, kannatlikkus ja ustavus.

Hiina kalendri kohaselt algab uus aasta teise kuuloomisega peale talvist pööripäeva ja langeb seega meie kalendri järgi tavaliselt jaanuari lõppu või veebruari. 

Ettevalmistused uue aasta vastuvõtuks Hiinas algasid peale Kodukolde Valitseja Zaowangi ärasaatmise rituaali. Võeti ette kogu majapidamise suurkoristamine. Maja sissekäigu juurde seati üles või uuendati tahvlid heade soovidega. Maja sissekäigu juurde riputati üles ilustustega ja õnnetoovate hieroglüüfidega kujundatud paberist õnnerahad. Nii tubadesse piltide juurde kui ka õue seati üles õnnetoovate hieroglüüfidega kaunistatud laternad.

Hiinas on olnud suure au sees Kodukolde Vaim (Zaoshen) ehk Kodukolde Valitseja (Zaowang). Tema kujutis kaunistas iga kööki, kus see asetati välja kolde või pliidi kõrvale. Usuti, et Zaowang kontrollib saatust ja head õnne. Eriti hoolikalt jälgis Zaowang naiste käitumist, sest naiste jaoks oli hulk keeldusid, mida köögis ei tohtinud teha: sõimelda, ennast vannitada, pead sügada, määrdunud asju koldele asetada jne.

Kuukalendri 12. kuu 23. või 24. kuupäeval (nädal aega enne uut aastat) toimus Zaowangi taevasse saatmise rituaal. Jumala kujutise ees süüdati küünlad ja lõhnakepikesed ning asetati andamid - puuviljad, maiustused ja riisijahust pirukas. Perekonna vanim mees kummardus jumala ees ning palus perele õnne ja hüvangut. Siis viidi jumalat kujutav pilt paugutamise saatel pidulikult õue, jälgides rangelt, et tema nägu oleks suunatud kogu aeg lõunasse nagu valitsejale kohane. Seejärel pilt põletati koos paberist ohvrirahadega. Uus jumala kujutis asetati kööki alles uuel aastal. Jumala taevas viibimise aega kasutati köögi ja kogu majapidamise koristamiseks, sest siis sai seda teha jumalat häirimata. Jumalate häirimise tulemuseks võis oodata kas haigust või hea õnne kadumist.

Hiinas on uue aasta saabumine perekondlik sündmus, mida püütakse alati vastu võtta sugulaste seltsis. Vana-aasta õhtul tuli kogu perekond kokku, et tänada esivanemaid ja jumalaid õnnistuse ja kaitse eest. Ühisel õhtusöögil pakuti kõigepealt toitu surnud esivanemate hingedele. Usuti, et uusaasta ööl tulevad jumalad maa peale.

Tänapäeva Hiinas on uusaastaga seotud religioossed kombed tahaplaanile jäänud, kuid vana-aastaõhtune perekondlik koosviibimine ühise söögilaua taga on ikkagi kindel traditsioon. 

Uusaasta öösel kas ei magatud üldse või tõusti esimese päeva hommikul varakult, sest uskumuse kohaselt oli siis lootust rutem rikastuda. Budistid veetsid aasta esimese päeva tihti paastudes. Üldiseks tavaks oli aasta esimesel päeval loobumine lihatoitudest, kalast ja munadest. Aasta esimestel päevadel ei tohtinud riielda, sõimelda ega kasutada halva tähendusega sõnu või sõnu, mis kõlalt viimaseid meenutasid. Uue aasta esimestel päevadel ei tohtinud kasutada nuga ega ka kääre.

Uue aasta puhul on kõikjal kombeks midagi head soovida. Head tervist ja pikka iga hinnatakse ühteviisi nii idamaades kui meil.

________________________________

Allikad:

UUS AASTA HIINAS http://www.estpak.ee/~ok003a/varia/aasta.html

Hiina uus aasta http://www.tark.ee/Hiina-uus-aasta-t2816.html Autor: Seeder Konsultatsioonid OÜ