Esimest korda kogutakse Eestis avalikult ettepanekuid selle kohta, millist teadus- ja arendustegevust me vajame, et saavutada riigi pikaajalised eesmärgid.  

Eesti Teadusagentuur avas täna avaliku ideekorje riigile oluliste uurimisteemade leidmiseks. Ettepanekuid saavad esitada kõik huvilised veebilehel www.etag.ee/ideekorje. Ideekorje formaat on vaba, oodatud on kõik ettepanekud alates valeuudiste leviku uurimisest kuni maavarade väärindamise ja kosmosetehnoloogiate arendamiseni. Lisaks ideede esitamisele saab kommenteerida ning täiendada teiste esitatud mõtteid. 

Eesti Teadusagentuuri strateegilise analüüsi osakonna juhataja Marko Piirsoo sõnul on ideekorje eesmärk kaasata teadus- ja arendustegevuse kavandamisse võimalikult palju erinevaid osapooli. „Avalikkuse tugev kaasatus Eesti ees seisvate probleemide teaduspõhisesse lahendamisse võiks olla üheks oluliseks killuks toomaks riiki taas lähemale oma kodanikele,“ ütles ta.  

Ideekorje on avatud 31. jaanuarini 2024. Esitatud ideede seast valitakse koostöös Eesti Teadusagentuuri, ministeeriumite ning teadlastega välja riigile olulised potentsiaalsed uurimisteemad. Valitud uurimisteemad esitatakse ministeeriumitele
 valdkondlike teadus- ja arendustegevuse kavandamiseks ning rahastamiseks. 

Rohkem infot ideekorje kohta leiab Eesti Teadusagentuuri veebist: etag.ee/ideekorje.