Täna, 25. juulil on II kvartali keskkonnatasude deklareerimise tähtaeg.  Keskkonnatasu makstakse enda deklareeritud andmete alusel ning Keskkonnaamet ei väljasta tasu maksmise alusena makseteatist.

Tasumisele kuuluv summa tuleb kanda keskkonnaloa omaja poolt Maksu- ja Tolliameti ettemaksukontole. Ettemaksukontolt maha arvestamine toimub automaatselt kohustuse tähtaja saabudes ehk alates 26. juulist. Kui tähtaja saabudes ettemaksukontol vahendid puuduvad, siis vastavalt maksukorralduse seadusele (§ 115 lg 1) tuleb maksumaksjal maksta tasumata maksusummalt intressi.

Kui keskkonnatasu deklaratsioon jäetakse tähtpäevaks esitamata, kohaldab Keskkonnaamet vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule sunnivahendeid.

Keskkonnatasu deklaratsioone on mugav koostada ja deklareerida e-teenuste portaalis, mille Keskkonnaamet avas juuli algul. Portaal asub aadressil https://eteenus.keskkonnaamet.ee.

Deklaratsioonide koostamine ja esitamine toimub keskkonnaloa põhiselt. Iga deklaratsiooni (arvutuse) tüübi kohta on elektrooniline vorm, mis on eeltäidetud keskkonnaloa andmetega ja kehtivate keskkonnatasu määradega. Deklaratsiooni koostamisel tuleb sisestada vaid keskkonnakasutuse andmed ja elektrooniline vorm genereerib automaatselt keskkonnatasu summa. Kui arvutus on koostatud, siis saab “ühe nupuvajutusega” deklaratsiooni esitada. Juba esitatud deklaratsioonid on edaspidi portaalis kättesaadavad ja vaadeldavad.

E-teenuste portaali kasutamiseks on vajalik ID-kaart ning kasutusleping. Lepingu sõlmimine on ühekordne protseduur, mida saab mugavalt teha samas portaalis.

Abi lepingute sõlmimisel ja keskkonnatasude deklareerimisel saab E-N kell 9-16 ja R kell 9-14.30. klienditoe telefonilt 662 5999, e-post: klienditugi@keskkonnaamet.ee

E-teenuse loomist rahastas 1,44 miljoni krooni ulatuses Euroopa Liidu regionaalarengu fond keskkonnatasude arvestamise ja haldamise automatiseerimise projekti raames.

Lähemalt saab keskkonnatasude deklareerimisest lugeda Keskkonnaameti kodulehelt www.keskkonnaamet.ee