Täna algas Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) teine taotlusvoor jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutuse projektide rahastamiseks. Nagu eelmiseski voorus, on projektidel võimalus kokku saada 200 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi toetust ning vooru eelarve on vastavalt toetatavatele tegevustele jagatud kaheks - pool jäätmete kogumise ja sortimise projektidele ning teine pool taaskasutuseks.

Möödunud aasta novembris lõppenud esimesse vooru laekus erakordselt vähe taotlusi - vaid 14. Hetkel käib veel toona laekunud taotluste hindamine ning rahastusotsused tulevad veel enne 5. aprilli, mis on täna välja kuulutatud vooru tähtajaks. "Kui palju neist taotlustest rahastuse saavad, on hetkel raske öelda, kuid kahjuks tuleb tõdeda, et omavalitsuste ja ettevõtete huvi on olnud ebatavaliselt madal," nentis struktuuritoetuste üksuse juhi asetäitja Hannes Aarma. "Õigemini tuleks küll öelda, et huvi on suur, sest sügisel toimunud teabepäeval käis kuulamas ja küsimas ligi 70 inimest, kuid taotlemiseni jõudsid vähesed. Peamiseks probleemiks on nõutav omaosalus, mida on ilmselgetel põhjustel keeruline leida, aga sageli soovitakse ka toetust tegevustele, mida me kahjuks toetada ei saa," lisas Aarma.

Nagu öeldud, on pool eelarvest ehk 100 miljonit Eesti krooni plaanitud kohalike omavalitsuste poolt asutatud juriidilistele isikutele jäätmekäitluskeskuse, ümberlaadimisjaama või jäätmejaama rajamiseks. Teine pool aga Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamise arendamiseks ning selliste jäätmete taaskasutamiseks, mille kohta on õigusaktides kehtestanud sihtarvud. Sellisteks jäätmeteks on näiteks pakendid, patareid ja akud, elektri-ja elektroonikaseadmed ning romusõidukites sisalduvate materjalide jäätmed. Kindlasti tasub silmas pidada, et muid jäätmekäitlustegevusi, nagu jäätmete masspõletamist või jäätmekütuse tootmise arendamist ei toetata ning kõik tegevused peavad olema kooskõlas riigi jäätmekavas määratletud tegevustega.

Taotlemisest huvitatutele toimuvad veebruaris teabepäevad Tallinnas ja Tartus, kus tutvustatakse meetme tingimusi, taotlemise korda ning vastatakse tekkinud küsimustele. Täpsem info teabepäeva toimumisaja ja teemade kohta selgub lähinädalatel ning avaldatakse KIKi kodulehel www.kik.ee.

Meetme tingimustele vastav ja vormikohane taotlus tuleb esitada 5. aprilliks Keskkonnainvesteeringute Keskusele aadressil Narva mnt 7a (VI korrus), 15172 Tallinn või saata e-postile taotlus@kik.ee. Elektrooniliselt saadetud taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on KIKist võimalik taotleda laenu keskkonnaprojektide arendamiseks.