Tänavu võetakse teist aastat järjest luubi alla esiletõstmist väärivad mahetootjad ja mahetooted – käivituvad konkursid „Parim mahetootja 2011“ ja „Parim mahetoode 2011“, mille eesmärk on parimaid toojaid ja tooteid tunnustada ning avalikkusele tutvustada.

Parima tooja ja toote valivad välja erialaspetsialistidest koosnevad 7-liikmelised žüriid. Võitjad kuulutatakse välja 18. septembril Tallinnas, Eesti Vabaõhumuuseumi Leivapäeval, mille raames toimub ka mahetoodete laat ja külastajate lemmikmahetoote valimine.

Konkursile „Parim mahetootja 2011“ saavad kandidaate esitada nii organisatsioonid kui ka üksikisikud. Konkursile oodatakse mahepõllumajandusele üleminekuaja läbinud tootjaid, kelle põllumajandustootmine on heal tasemel ning kes on aktiivsed ka väljaspool oma ettevõtte tegevust. Kandidaatide ankeetide esitamise tähtaeg on 16. juuni.

Konkursile „Parim mahetoode 2011“ saavad oma tooteid üles seada ettevõtted ise. Tingimuseks on, et mahetoode oleks turul olnud vähemalt ühe kuu enne toodete ankeetide esitamise tähtaega. Toodete ankeetide esitamise tähtaeg on 16. august. Konkursside ankeedid ja täpsemad osalemise tingimused on leitavad Maheklubi veebilehelt.

2010. aasta konkursil saavutas tihedas konkurentsis parima mahetootja tiitli Arvo Veidenbergi Pajumäe talu, kelle trumpideks olid nii edukas põllumajandustootmine kui ka oma toodangu väärindamine talu meiereis. Pajumäe talu tooted on tänaseks tuntud üle Eesti. Parimaks mahetooteks tunnistati AS Saidafarmi Saida valge juust, mille hea puhta maitse kohta jätkus žüriil ainult kiidusõnu.