3. mail kell 14 avatakse taas Paljassaare jäätmejaam (Paljassaare põik 5), mis on põhjalikult renoveeritud pärast selle sulgemist 2017. aasta alguses. Jäätmejaama hakkab opereerima MTÜ Keskkonnateenused. Esialgu ei võeta jaamas vastu ohtlikke jäätmeid.

Avatav jäätmejaam asub Paljassaare põik 5 kinnistul, kus kuni 2016. aasta lõpuni toimus ohtlike jäätmete käitlemine. Jäätmejaama haldas Epler&Lorenz AS. Jaam suleti 2017. aasta alguses, territoorium puhastati jääkreostusest ning tehti jäätmejaama renoveerimistööd. Jäätmejaamas on tänaseks uuendatud kontorihoone ja platsi asfaltkate, ehitatud uus piirdeaed ning soetatud uued jäätmemahutid liigiti kogutavate jäätmete vastuvõtmiseks.  Ehitustöid teostas Paljassaare jäätmejaamas Maatriks-RP OÜ. Renoveerimistööd koos projekteerimisega läksid maksma ca 540 000 eurot. Omanikujärelevalvet tegi OÜ Keskkonnaprojekt.

Paljassaare jäätmejaamas võetakse linnaelanikelt piiramatus koguses tasuta vastu vanapaberit ja kartongi, pakendeid, toiduõli ja –rasva, vanametalli, komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, kasutuskõlblikku mööblit. Piiratud koguses saab tasuta üle anda kodumajapidamises tekkinud aia- ja haljastusjäätmeid (0,6 m3), kasutuskõlblikke riideid (0,6 m3), töötlemata puitu (1 m3), markeeritud plastijäätmeid (1 m3), rehve (8 tk), betooni (1 m3), eelsorteeritud telliseid (1 m3), plaate ja keraamikatooteid (1 m3), lehtklaasi (1 m3) ja teatud koguses erinevaid ohtlikke jäätmeid. Muid jäätmeid ja piirkoguseid ületavaid jäätmekoguseid saab üle anda jäätmejaama hinnakirja alusel. Jäätmeid võivad tuua kõik Tallinna elanikud, kuid eriti soodsas asukohas on uus jäätmejaam just Põhja-Tallinna elanike jaoks.

Paljassaare jäätmejaama ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeloa taotlemine võtab veel aega, seetõttu ei saa jaamas esialgu ohtlikke jäätmeid üle anda. Elanikke hakkab Paljassaare jäätmejaam teenindama sarnaselt teiste Tallinna jäätmejaamadega. Jaam on suletud teisipäeviti. Tööpäevadel teenindab Paljassaare jaam kella 12st – 20ni, laupäeval ning pühapäeval kella kümnest kuueni.

Lisaks Paljassaare jaamale on Tallinnas avatud ka jäätmejaamad Pärnamäel, Rahumäel ning Pääskülas. Tallinna linnal on kavas lähiaastatel avada ka jäätmejaam Haabersti ning Kristiine linnaosade piirile jääval Mustjõe tn 40 kinnistul.