Tallinna linnavalitsus ootab 11. juunini kampaania „Häbipost“ raames fotosid heakorra rikkujatest, et pöörata üldsuse tähelepanu heakorra ja looduskeskkonna rikkujatele.

Konkursiga soovitakse julgustada elanikke teatama keskkonnaametile heakorda rikkuvatest isikutest – prügi omavoliliselt mahapanijatest, linnavara lõhkujatest, sodijatest jne – eesmärgiga tabada heakorrarikkujaid, kutsuda neid korrale ning tagada puhtam linnaruum. Samuti soovib linnavalitsus tunnustada konkursiga kodulinnast hoolivaid tallinlasi.

Konkursil osalemiseks tuleb heakorra rikkujatest teha fotod, jäädvustatud peab olema rikkumine koos tuvastatava rikkuja isikuga ja/või transpordivahendiga. Fotode järgi saama tuvastada rikkumise koha ja aja (kellaaeg ja kuupäev). Fotode tegija peab olema valmis andma rikkumise kohta ütlusi, et saadetud tõendite alusel saaks alustada menetlust.

Konkursil kandideerivad fotod, mis on tehtud järgmistest rikkumistest ja rikkujatest:

  • avalikus kohas prahi mahapanek, ebaseaduslik jäätmete ladestamine;

  • hoone seinte, müüride, pinkide, bussipeatuste, ühistranspordi jms kahjustamine;

  • omavoliliselt tehtud kirjutised, kritseldused, grafitid;

  • rajatud haljastuse kahjustamine, loodusobjektide lõhkumine;

  • haljasalal parkimine ilma omaniku loata;

  • ujumine ja suplemine selleks mitteettenähtud kohas (nt purskkaevus);

  • koerapidajate rikkumised (nt koertega suplemine selleks keelatud kohas);

  • jäätmete ja kulu põletamine.

Heakorra rikkujatest tehtud fotod tuleb saata koos avaldusega (väärteoteatega) konkreetse rikkumise kohta keskkonnaametisse e-posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee või postiaadressil Harju 13, 10130 Tallinn, märksõnaks „Häbipost“.

Otsuse konkursi võitjate selgitamiseks teeb keskkonnaameti juurde moodustatud komisjon. Konkursil osalejaid premeeritakse kolme rahalise auhinnaga: 10 000 krooni, 5000 krooni ja 3000 krooni väärtuses. Preemiate võitjad kuulutatakse välja ja antakse kätte Solarise keskused linnavalitsuse pressikonverentsil, mis toimub 16. juunil kell 12.