Linnavolikogu kiitis heaks Tallinna jäätmekava aastateks 2012–2016, milles prügilate asemel eelisarendatakse taaskasutust.

Tallinnas on kavas arendada kaasaegset jäätmehooldust, märkis uut jäätmekava tutvustanud abilinnapea Arvo Sarapuu. Tema sõnul seab jäätmemajanduse korraldus Tallinnas prioriteediks prügilasse suunatavate jäätmekoguste vähendamise ning võimalikult suure hulga jäätmete taaskasutusse suunamise. Selleks tuleb tõsta jäätmete sortimise taset, märkis Sarapuu.

Tallinna praegune jäätmejaamade võrgustik ei ole piisav, et tagada elanikele mugavaid jäätmete äraandmise võimalusi. Sestap näeb jäätmekava aastateks 2012–2016 ette rajada jäätmejaamad Rahumäe ja Pärnamäe kalmistute juurde, Mustamäele, Lasnamäele ja Haaberstisse – vähendades kaugust jäätmejaamast keskmiselt neljale kilomeetrile.