Tallinna linnavõim kiitis heaks Tallinna osalemine rahvusvahelises keskkonnaharidusprogrammis Roheline kool, mille eesmärgiks on viia keskkonnasäästlik mõtteviis igasse kooli.

Roheline kool on tuntuim üle maailma levinud keskkonnaharidusprogramm õppeasutustele. Ülemaailmselt juhib koordineerib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärk on keskkonnahariduse abil jagada teadmisi kestlikuks arenguks. FEE organisatsioon annab välja ökomärgist Sinilipp.

Eesti poolne hariduskoordinaator on Rohelise kooli programmi Sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus (KHK), kes on FEE liige. Koostöölepingu sõlmimise eesmärgiks sai programmi Roheline kool ja Rohelise lipu keskkonnamärgise propageerimine Tallinnas. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

2021. aastal on Rohelise kooli programmiga liitunud 76 Tallinna õppeasutust. Eesti eelmine riiklik koordinaator Eesti Looduskaitse Selts lõpetas FEE liikmelisuse 2020. aasta lõpus. Ökomärgisega „Sinilipp“ seotud tegevusi soovis asuda täitma Eesti Vetelpääste Selts (EVPS) ning programmiga Roheline kool soovis jätkata tegevust Tartu KHK.

Koostöökokkulepe näeb ette, et Tartu KHK vastutab Rohelise kooli ja EVPS Sinilipu programmi eest kuni 31. detsembrini ning Tartu KHK ja EVPS moodustavad aasta lõpuks FEE Eesti katusorganisatsiooni, millest saab uus Eesti riiklik koordinaator.

Tallinna linna toetuse suurus Tartu KHK-le aastal 2021 FEE liikmelisuse ja Rohelise kooliga seotud kulude osas on summas kuni 3000 eurot. Toetuse suurus on tuletatud, arvestades programmiga liitunute Tallinna linnas asuvate õppeasutuste osakaalu kogu liitunud Eesti õppeasutustest 2021. aastal.

2022. aastal on programmi Roheline kool ja ökomärgise Sinilipp elluviimiseks prognoositavateks kulude suuruseks 7000 eurot.