Tallinn uuendas heade kavatsuste lepet loodusega tasakaalus majanduse võimalusi arendava Rohetiigri sihtasutusega. Leppe järgi on kavas muu hulgas töötada välja rohepöörde Tallinna eeskujumudel.

„Tallinna eesmärk on tegutseda uues majanduses proaktiivselt. Soovime olla rohepöörde teerajaja ja eestkõneleja laiema rohepöörde läbiviimisel. Rohetiigri asjatundjad suudavad meil nende plaanide seadmisel aidata,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart. „Linn suure organisatsioonina vastutab selle eest, et valmiks programm, mis aitaks leevendada kliimakriisist tingitud ohte. Soovime kaitsta tallinlaste heaolu nii majanduslikus kui ka keskkonnaalases mõttes.“

Linna ja Rohetiigri koostöö eesmärk on toetada keskkonnahoidlikumat tegutsemist linnas ja rohepööret Eesti ühiskonnas laiemalt.

Tallinna linna osalemine Rohetiigri pilootprogrammis ei tähenda üksnes teoreetiliste teadmiste edasi andmist, vaid reaalsete praktiliste muudatuste ettevalmistamist ja nende elluviimist, panustades sellega terve Eesti rohepöörde õnnestumisesse. Nii tuleb linnal üle vaadata oma organisatsiooni senised protsessid ja nende mõju ning teha nendes rohemajanduslikke muudatusi.

Tallinnas panustab Rohetiiger linna rohepöördesse Rohetiigri Tallinna Akadeemia ehk Tallinna linna võtmeisikutele spetsiaalselt koostatud keskkonnateadlikkuse ja muutuste juhtimise koolitusprogrammiga. Tippjuhtide teadlikkuse ja oskuste kasvatamine teenib linnaelanikke, sest just tippjuhtidest sõltub rohepöörde õnnestumine Tallinnas.

Linn saab ka keskkonnajuhtimise ja muutuste juhtimise mentorid, kes aitavad oma kogemustele tuginedes lahendada keerulisi olukordi ja suunata lahenduste poole. Koos kirjutatakse Tallinna rohepöörde eeskujumudel, mis koosneb olukorra hindamisest ja konkreetsetest sammudest, mida Tallinn ette võtab.

Heade kavatsuste kokkuleppe Tallinna osalemisest Rohetiigri programmis strateegilise koostööpartnerina allkirjastasid linnapea Mihhail Kõlvart ja Rohetiigri esindaja Eva Truuverk mullu 26. augustil.


SA Rohetiiger on Teeme Ära Sihtasutuse ellu kutsutud koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, luues ja rakendades Eestis uuenduslikke lahendusi, mis võiks olla eeskujuks kogu maailmale.

Taastav ja tasakaalus majandus vähendaks taastumatute ressursside kasutust, suunaks enam ressursse taaskasutusse ning püüaks võimalikult palju taastada looduslikke ressursse, nii et majandustegevus ja majanduskasv võiks jätkuda kooskõlas ja tasakaalus looduskeskkonnaga.

Rohetiigri kodanikualgatus on inspireeritud tiigrihüppest ja „Teeme ära!“ algatusest kui Eesti edulugudest. Kui tiigrihüpe viis Eesti inimeste IT-oskused uude ajajärku ja „Teeme ära!“ suutis Eesti talgukultuuri viia tervesse maailma, siis Rohetiigri koostööplatvorm töötab uue, jätkusuutlikuma ja tasakaalus majandussüsteemi nimel.